20.12.2012
Informace z Obecního úřadu 20.12.2012

* Známky na svoz směsného komunálního odpadu budou v prodeji od nového roku na Obecním úřadě. Cena byla schválena, jak bylo již avizováno, na 600,- Kč za trvale hlášeného občana nebo chalupu za rok, včetně dětí, senioři od 80-ti let mají 50% slevu. Na způsobu sběru komunálního odpadu nadále pracujeme, rádi bychom dosáhli zvýhodnění pro ty, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadu , oproti těm, kteří si cestu ke kontejnerům ještě nenašli. I když se cena za svoz odpadu bude rok od roku jistě zvyšovat, tříděním odpadu bychom rádi dopad na občany zcela eliminovali. Vše tedy bude záležet na tom, nakolik se do třídění odpadu zapojíme.

* VodárnyKladno-Mělník, a.s. oznamují, že s účinností od 1.1.2013 dochází ke zvýšení ceny vodného na 43,90,- Kč/m3 bez DPH.

* V tomto týdnu byla dokončena rekonstrukce budovy školy. Finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí byly poskytnuty na náš účet, vystavené faktury mohly být tudíž neprodleně uhrazeny. Celá akce je tedy vypořádaná ještě před koncem roku. Během měsíce ledna bychom rádi občanům ukázali co bylo v rámci rekonstrukce vybudované, plánujeme Den otevřených dveří.

* Obecní úřad hledá zájemce o úklid sněhu z obecních chodníků, případně posyp solí. Brigáda možná za zvýhodněných podmínek na Dohodu o provedení práce.
 

5.12.2012
Oznámení VKM - změna cen vodného – od 1.1.2013 dochází ke zvýšení ceny vodného u vody pitné a užitkové na 43.90 Kč/m3 bez DPH a u vody odkanalizované na 32.30 Kč/m3 včetně DPH.

5.12.2012
Velké změny v daňové správě od 1.1.2013

5.12.2012
BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
sobota 15. prosince 2012 od 17.00 hodin Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků. Pohádka v podání ochotnického souboru Hlavnováček ze Sudova Hlavna (na motivy pohádky Byl jednou jeden král od autorů: Jiří Brdečka, Jan Werich, Oldřich Kautský, Bořivoj Zeman)
vstupné dobrovolné

 

5.12.2012
Vánoční neděle v Ředhošti

Informace z Obecního úřadu 27.11.2012

Informace o zateplení školy – probíhá poslední týden akce, nová okna a dveře jsou osazená, fasáda téměř zateplená, tepelná čerpadla na místě, probíhá dokončování kotelny a programování čerpadel. Již tento týden se bude spouštět nové topení. Čelní fasáda a boční směrem na Ovčáry se opravovat nebudou, nejsou hrazené z dotace, protože se nezateplují (zachování historických prvků fasády). Tepelné ztráty způsobené tímto nezateplením jsou nahrazeny vyššími požadavky na vlastnosti oken a zateplením stropu budovy, které je plně pokryjí. Na opravu fasády bude obec žádat dotaci z jiných zdrojů. Z důvodu vysoké finanční náročnosti oprav budeme budovu opravovat postupně, s přihlédnutím k dalším potřebám obce.

Obec Nedomice pořádá 27. prosince zájezd do Národního divadla v Praze na pohádku Júlia Zeyera Radúz a Mahulena. Vstupenky v hodnotě 200 Kč jsou k dostání v Základní škole Nedomice.

Připomínáme nájemcům obecních pozemků splatnost nájmu za rok 2012, která byla do září. Platba přes pokladnu bude možná do 15. prosince, kdy se bude pokladna pro rok 2012 uzavírat. Poté bude možná pouze platba na účet.

27.11.2012
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 6.12.2012 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu

27.11.2012
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V sobotu 8.12.2012  ve 13,00 hodin v sále na hřišti v Ovčárech.
navíc: Čertovská pohádka a disko zábava

Pořádá SDH Ovčáry Nedomice a OÚ Ovčáry ve spolupráci s MŠ a ZŠ Nedomice.

26.11.2012
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V OVČÁRECH

V sobotu 1.12.2012 od 16,00 hodin na návsi u obecního úřadu v Ovčárech.

26.11.2012
Informace z Obecního úřadu 13.11.2012
* Obecní úřad děkuje paní Jitce Marečkové za darování 2 jeřábů červených pro vysázení na veřejném prostranství obce. Oba stromy jsou již vysazené před č.p. 37 (blízko křížku u Hůlků).

* Občanské sdružení Copánek děkuje všem, kteří rozsvítili svíčky před svými obydlími při dušičkovém Lampionovém průvodu, bylo to moc hezké a milé. Obdrželi jsme spoustu hezkých ohlasů od místních obyvatel, proto myslím, že ho příští rok ho budeme opakovat

*
CECEMÍNSKO CUP 2012, Konětopy v sobotu 24. listopadu

*
Vánoční ZUMBAPÁRTY
 V sobotu 15. prosince v hostinci U Jelena v Hlavenci.

* Místní poplatek za svoz komunálního odpadu (KO) pro příští rok
Navrhovaná cena za svoz KO činí 600,-kč/rok pro trvale hlášené mezi 0-79 let, cizince s povolením pobytu nad 90 dní a vlastníky nemovitostí k individuální rekreaci, od 80-ti let 50% sleva.

13.11.2012
CECEMÍNSKO CUP 2012, Konětopy v sobotu 24. listopadu
Obec Konětopy pořádá 5. ročník tradičního turnaje ve stolním tenise v sále obecní hospody.
Turnaj bude probíhat jako soutěž dvojic. Dvojice by měla mít bydliště ve stejné obci.
Přihlášky zasílejte do 18.11.2012 na email: jiri.miksovsky@klikni.cz 
nebo na telefon 602 372 079.

30.10..2012
LAMPIONOVÝ PRŮVOD TUTO SOBOTU

Občanské sdružení Copánek připravuje dušičkový Lampionový průvod, na sobotu 3.11. Sraz účastníků v 17:00, v Nedomicích u křížku na návsi u Hůlků, v Ovčárech bude místo srazu ještě upřesněno. Půjdeme průvodem přes ves do Ovčár na náves k úřadu, kde se setkáme s průvodem z Ovčár a zahřejeme připraveným občerstvením. Aby průvod byl pro naše nejmenší působivý, prosíme naše spoluobčany, jestli by v rámci dušičkového víkendu mohli před svá obydlí umístit zapálené svíčky. Za tuto pomoc všem předem děkujeme.

29.10..2012
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ ZŠ A MŠ NEDOMICE

Vážení rodiče,
na čtvrtek 8. 11. a pátek 9. 11. 2012 vedení ZŠ a MŠ Nedomice vyhlašuje ŘEDITELSKÉ VOLNO. V tyto dny je naplánovaná výměna oken v prvním patře (třída p. Gregorovičové, kuchyně, jídelna, školní družina). Děkujeme za pochopení.

1. DRAKIÁDA V NAŠICH OBCÍCH
 27.10.2012 v Nedomicích na poli za Batelovými, pořádá SDH Ovčáry - Nedomice

thn00007.jpg

16.10.2012
Fotogalerie Dýňové posvícení 2012
Dýňové posvícení 2012, jaké bylo ...
Dýňová síň slávy.

Zdroj: http://www.zonerama.com/Profile/11105

18.10.2012
Informace z Obecního úřadu 11.10.2012
 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek 12.října 2012 od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 13.října 2012 od 8,00 do 14,00 hodin

Oznámení o době a místě konání voleb

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 10.10..2012
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZŠ A MŠ NEDOMICE

Vážení rodiče,
již tento týden budou zahájeny stavební práce v naší škole. K tomuto tématu svoláváme mimořádnou schůzku všech rodičů (ZŠ i MŠ). Prosíme, dostavte se ve čtvrtek 11. 10.2012  v 17 hodin do školy. Účast nutná. Děkujeme.

Petice proti rušení praktických škol

Informační dopis pro rodiče

Vážení rodiče,
pokud se rozhodnete připojit svůj podpis, můžete tak učinit na čtvrteční schůzce nebo v průběhu příštího týdne, kdy bude petice umístěna na stolku u ředitelny. Děkujeme za Váš zájem.

3.10.2012
 
DÝŇOVÉ POSVÍCENÍ 7.10.2012 v Nedomicích

(v areálu mysliveckého sdružení)
Program:
10:00 - 11:30 registrace dýní
13:00 začátek výstavy
13:00 – 15:00 hodnocení dýní, dílničky pro děti a vyřezávání
15:00 – 15:30 vyhlášení vítězů
15:30 - 17:00 volný program

V rámci již tradičních dýňových oslav jsou letos pro děti připraveny tvořivé dílničky a pro zájemce všecho věku zkouška vyřezávání do ovoce s paní Zlatuší Lackovou, nejlépe ostrý nástroj s sebou. Občerstvení zajištěno.

3.10.2012
Informace z Obecního úřadu 26.9.2012
 

13.9.2012
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Nedomice proběhne v sobotu 20.10.2012
Sběrna bude přistavena: od 8.00 do 8.30 hod. Nedomice – u prodejny potravin

13.9.2012
Prosím vyvarujte se požívání jakéhokoliv podezřelého alkoholu!
Sdělení živnostenského úřadu MěÚ v Neratovicích

6.9.2012
Akce v okolí:

OSLAVY 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH DŘÍSY
Slavnosti se uskuteční v sobotu 15.9.2012

6.9..2012
Fotbal v Ovčárech

Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž - podzim 2012

6.9..2012
Firmy a služby v obci

Nabídka pro Vás, Váš dům, byt a zahradu - Václav Švarc
Občerstvení u rybníka v Nedomicích - Václav Švarc

6.9..2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na územíStředočeského kraje
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K
Přílohy - soubor zip

6.9..2012
Akce v okolí:
HLAVNOVSKÉ SLAVNOSTI 7. - 9. září 2012
960 LET OBCE KOSTELNÍ HLAVNO

5.9..2012
Informace z Obecního úřadu 5.9.2012
 

30.8..2012
Zahájení nového školního roku v ZŠ Nedomice
Vážení rodiče, nový školní rok 2012/2013 nám již klepe na dveře. Společně jej zahájíme v pondělí 3. 9. v 8 hodin ve třídě p. uč. Cocherové (1. patro, od schodů vpravo). Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na první rodičovskou schůzku pro rodiče žáků ZŠ, která se koná ve čtvrtek 6. 9. od 16 hodin. Těšíme se na Vás!

22.8.2012
Akce v okolí:

Květinová výstava a cukrářská soutěž v Sudově Hlavně v sobotu 25.8.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.8.2012 od 8,00 do 11,00 hodin (TS ME U RYBNÍKA)


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 17.7.2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Nedomice

HASIČSKÝ KAČÁK 2012  
v sobotu 14. července 2012 od 14,00 hodin na rybníku v Nedomicích
2. ročník netradiční soutěže hasičských družstev pořádá SDH Ovčáry - Nedomice ve spolupráci s OS Copánek

POHÁDKOVÁ REDHOŠŤ
V sobotu 21.7.2012 od 11,00 do 16,00 hodin, děti kola a koloběžky s sebou

SOUTĚŽ V SEKÁNÍ LUK S POSEZENÍM

16.8.2012
Informace z Obecního úřadu 15.8.2012

 

16.8.2012
„sKarta“ (sociální karta)
Od 1.7.2012 postupně dochází k postupné změně ve způsobu výplaty sociálních dávek na výplatu na speciální osobní účet zřízený u České spořitelny. K tomuto účtu bude klientovi – příjemci dávek vydána speciální platební karta –„sKarta“ (sociální karta).
Informační leták k sKartě

Desatero správného používání sKarty

Informace z Obecního úřadu 5.7.2012


Úřad práce informuje :
Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - sKARTY
sKarta je určena
příjemcům nepojistných sociálních dávek
• dávky pomoci v hmotné nouzi
• dávky pro osoby se zdravotním postižením
• dávky státní sociální podpory
Prostřednictvím SKARTY bude možno platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny a jiných bank - informace v letáčku

Informace z Obecního úřadu 29.6.2012

Informace z Obecního úřadu 21.6.2012
 

21.6.2012
UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU VE VŠETATECH

V týdnu od 25.6.2012 do 29.6.2012 bude stavební úřad uzavřen z důvodu provádění aktualizace nově zaváděného registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

19.6.2012
Nábor dětí do florbalové sportovní přípravky

pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ a mladší, tréninky 2x týdně v Brandýse nad Labem.

19.6.2012
Interaktivní mapa obce na http://imapy.eu

http://i-mapy.eu/Map/GenerateMapGoogle

Informace z Obecního úřadu 11.6.2012

1.6.2012
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV OD 4.6. DO 15.6.2012 
Sběr bude probíhat v budově obecního úřadu v Nedomicích
4.6. a 11.6. od 8,00-14,00  a od 19,00-20,00
5.6. - 15.6.  od 8,00-14,00
Po domluvě je možno i v jiný den a termín - tel. 606357436

1.6.2012
Informace z Obecního úřadu 1.6.2012

 

31.5.2012
Oznámení o zahájení digitalizace katastrálního území Nedomice.
Zpřístupnili jsme pro vás mapový portál, pomocí kterého lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.
http://www.geosense.cz/geoportal/nedomice/

informace k používání

26.5.2012
DĚTSKÝ DEN VE STYLU PATA A MATA
v neděli 3.6.2012 od 13,30 na fotbalovém hřišti Sokola Ovčáry
Pořádá OS Copánek a SDH Ovčáry - Nedomice

26.5.2012
MYSLIVECKÝ DEN
MS Dřísy - Ovčáry Vás zve na Myslivecký den, který se koná 2.6.2012 od 15,00 hodin tradičně v myslivně v Nedomicích.

18.5.2012
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 28.5.2012 od 19:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu
 
22.5.2012
Bleší trhy Ředhošť každou neděli.

22.5.2012
Informace z Obecního úřadu 17.5.2012

14.5.2012
Fotogalerie z akce ZŠ a MŠ Nedomice: Jarní besídka ke Dni matek
http://netphoto.zonerama.com/Album/34850

Průvodní text Blanky Cocherové

4.5.2012
S lítostí oznamujeme,
že dnes, v pátek dne 4. května, nás navždy opustil náš občan,
pan
ing. Pavel Horák, CSc.
bytem Nedomice 63, ve věku nedožitých 70-ti let.
Ztráta je to bolestná nejen pro rodinu, ale i pro naši obec, kterou po 20 let úspěšně vedl jako starosta, a od posledních komunálních voleb jako místostarosta.

Celé rodině, přátelům a známým tímto projevujeme upřímnou soustrast.
Čest jeho památce.
Zastupitelstvo obce Nedomice

4.5.2012
Informace z Obecního úřadu 2.5.2012


4.5.2012
Fotogalerie z akce Dětské čarodějnice v Nedomicích 30.4. 2012:
http://netphoto.zonerama.com/Album/33531

26.4.2012
Informace z Obecního úřadu 26.4.2012
 

18.4.2012
Informace z Obecního úřadu 13.4.2012

* Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v pátek 20.4.2012 od 16:00 do 17:00 před obecním úřadem. Očkovací průkaz psa s sebou.

* Úplná uzavírka silnice č. II/101 Kostelec n/L – Neratovice - v době od 16.4. do 23.5. bude uzavřena silnice v úseku mezi zdravotním střediskem a cukrovarem. Objíždka je možná přes Červená Píska a Tuhaň či Mratín a Novou Ves.

* Přijměte pozvání na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 23.4.2012 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

* Evidence pálení prostřednictvím internetu

* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:
ČFL - muži - mistrovská soutěž - jaro 2012
kolo den hodina domácí hosté odjezd
33. ST 18.4. 17:00 Sokol Ovčáry - SK Roudnice
24. SO 21.4. 17:00 Sokol Ovčáry - Kunice
25. SO 28.4. 10:15 FK Pardubice - Sokol Ovčáry 07:00

16.4.2012
DĚTSKÉ ČARODĚJNICE 30.4.2012
V pondělí 30. dubna na hájence v Nedomicích, začátek 18,00  hodin.
Pořádá SDH Ovčárny - Nedomice, MŠ a ZŠ Nedomice.

16.4.2012
Úplná uzavírka silnice II/101 Kostelec nad Labem - Neratovice v termínu od 16.4. do 23.5.2012

- Objíždkový jízdní řád

16.4.2012
Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje

16.4.2012
Daň z nemovitosti
Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitosti v roce 2012
Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitosti v roce 2012

2.4.2012
Informace z Obecního úřadu 28.3.2012

30.3.2012
PŘIJĎTE SI S NÁMI NABARVIT VAJÍČKA

Občanské sdružení Copánek zve všechny zájemce o společnou dílničku věnovanou barvení a zdobení vajec na velikonoce. Sejdeme se ve čtvrtek 5.4.od 16:00do 18:00v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích, děti i dospělí. S sebou si každý přineseme vlastní vejce, barvy a pomůcky na zdobení. Mezi sebou si vyměníme vlastní postupy při zdobení vajíček na velikonoce a třeba se něčemu novému naučíme. Něco dobrého k zakousnutí či osvěžení bude vítáno

Veřejná výzva - volné pracovní místo úředník územního samosprávného celku obce Nedomice
Termín podání přihlášek do 20.4.2012

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu opr.osobám a právním nástupcům podle z.č. 229/199 Sb. ze dne 16.3.2012

Informace z Obecního úřadu 15.3.2012
* Zastupitelstvo obce Nedomice Vás dovoluje pozvat na zasedání, které se uskuteční v pondělí 19.3. od 19:00 v zasedací síni Obecního úřadu.
* Svoz vysloužilých elektrospotřebičů se uskuteční ve škole.
* Pozemkový Fond ČR nabízí k náhradním restitucím pozemek p.k. 993 v k.ú. Nedomice o výměře 94 m2 za cenu 692,- Kč.

* Víte o záměrech těžby v našem okolí? Měli bychom být velice dobře informováni o tom, co se připravuje v našem okolí, protože i to může mít na nás velký dopad.
Těžba písku mezi obcemi Kostelec nad Labem, Ovčáry, Dřísy, Křenek a Záryby na prostoru 117 ha, např. článek:
http://www.itok.cz/clanky/zpravodajstvi/vznikne-tezebni-prostor-namisto-prirodniho-parku/

Australská hornická společnost Wildhorse Energy CZ s.r.o. připravuje provedení průzkumu pro těžbu černého uhlí na mělnicku a mladoboleslavsku, na území o rozloze 375 km2, které sahá až k Čečelicím. Více na:
http://www.itok.cz/clanky/zpravodajstvi/bude-se-na-mladoboleslavsku-a-melnicku-tezit/
Informace také na Obecním úřadě či internetových stránkách křeneckého úřadu.

* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:
ČFL - muži - mistrovská soutěž - jaro 2012
kolo den hodina domácí hosté odjezd výsledek
19. SO 17.3. 10:15 Loko Vltavín, a.s. - Sokol Ovčáry 08:30
20. SO 24.3. 15:00 Sokol Ovčáry - Jiskra Domažlice
21. SO 31.3. 10:15 FK Chomutov - Sokol Ovčáry 07:00

8.3.2012
ZÁPIS DO MŠ NEDOMICE 30.3.2012

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme k zápisu do naší mateřské školy, který se koná v pátek 30. března 12012 od 10.00 do 12.00 hodin.
S sebou přinesete rodný list dítěte a občanský průkaz.
Je možné si v mateřské škole vyzvednout přihlášku do MŠ již nyní a k zápisu ji donést již vyplněnou a potvrzenou od lékaře.
Těšíme se na Vás.

Informace z Obecního úřadu
2.3.2012

* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že v úterý 6.3.2012 se NEORDINUJE. Náhradní ošetření je možné na Zdravotním středisku ve Lhotě u MUDr. Klemanové, pouze v dopoledních hodinách.

* Sokol Ovčáry, oddíl kopané, zve v sobotu 10.3. od 14:00 na Slavnostní odhalení pamětní desky zesnulého prezidenta fotbalového klubu Stanislava Ondráka. Slavnostní akt se koná na fotbalovém hřišti. Dále bude pro návštěvníky otevřena výstava fotografií a materiálů klubu s tématem „Z okresního přeboru do třetí ligy“. Od 14:30 zahájení mistrovského utkání 18. kola ČFL Sokol Ovčáry – MFK Chrudim.

* Zápis dětí do Mateřské školy se uskuteční v pátek 30.3.2012 od 10:00 do 12:00 v mateřské škole. Rodný list dítěte s sebou. Přihlášku a formulář potvrzení od lekáře je možné si vyzvednout týden předem a k zápisu již přinést vše vyplněné a potvrzené. Jinak se potřebné vyplní na místě v den konání zápisu.

* Regionální muzeum Mělník vás srdečně zve na následující akce:
  • Velikonoce s lidovou tvorbu – výstava Jarmily Horné - 9.3. – 8.4. Vernisáž se koná ve čtvrtek 8. března od 17:00, v programu vystoupí děti z folklórního souboru Jarošáček ZUŠ Mělník.
     
  • Kurz velikonočního tvoření pro šíkovné ruce - v neděli 11.3. od 14.00 do 17.00 hodin, V ceně 270 Kč je veškerý použitý materiál a pomůcky. Děti starší 10 let v doprovodu dospělého účastníka kurzu platí pouze materiál (cca polovina ceny). Je nutné se předem přihlásit buď mailem na adresu Sylvasporkova@seznam.cz, nebo na telefonu 603 253 754
     
  • Velikonoční jarmark – v sobotu 24.3. od 9:00 do 17:00. Nabídka kvalitního velikonočně a jarně laděného řemeslnického zboží. Možnost vlastnoručně si něco vyrobit. Vstupné 15,- kč dopělí, 10,- kč děti 6-15 let.
     
  • Z historie malé železnice aneb železniční hračky – dlouhodobá výstava, otevřeno denně mimo pondělí 9,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00. Pro děti připravena dílna se stavebnicí Merkur. Vernisáž se koná v pátek 2. března 2012 od 17,30 hod.

16.2.2012
Informace z Obecního úřadu

13.2.2012
Fotogalerie z akce OS Copánek: Pojďte s námi na rybník !

Počasí nám vyšlo, i když byl mrazivý den, svítilo sluníčko, které zahřálo. Ve 14:00 byl na rybníku pro děti připraven slalom z kuželů a kbelíků, branka z pneumatik, židle na posunování, lano na přetahování, pálky a míčky na balanc a přenášení. Pneumatiky také ohraničovaly rohy rybníku, kolem kterých byla dráha pro rychlobruslaře. Se stopkami byl připraven taťka Štyks. Na břehu byl připraven stánek, s obrovským zavařovacím hrncem paní Haškové, plným vroucí vody na čaj, grog, punč a jiná horká zahřívadla. Dále byl ve stánku gril na buřty, sladké moučníky, a další sladkosti pro děti. Protože stoly nestačily, pan Hašek rychle dovezl další.
►►► 

1.2.2012
Pojďte s námi na rybník !
V neděli 5. února ve 14.00 hodin na zamrzlém rybníku v Nedomicích.
Pojďme využít zamrzlého rybníku v Nedomicích a společně si zpestřit chvilku bruslení. Pro malé bruslaře připravíme několik soutěží a her, velcí se mohou zapojit do děje na ledě, na závěr si zahrát hokej, nebo se pouze občerstvit.Připraveno bude něco na zahřátí, gril na ledě! Přijít můžete i bez bruslí …. Brusle, hokejky, puk či další vybavení s sebou !

26.1.2012
NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE V OBCI OVČÁRY

24.02.2012 Hasičský ples

25.1.2012
Formulář ke stažení:
Souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu (DOC)

24.1.2012
Informace z Obecního úřadu 24.1.2012

* Obec Nedomice hledá zájemce na příležitostné a sezónní úklidové práce v obci (sekání trávy, zametání listí, odklízení sněhu, údržba veřejného osvětlení, apod.), zaměstnání formou Smlouvy o provedení práce, možno i více zájemců. Pokud nebude zájem v obci, příležitost bude nabídnuta uchazečům o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce.

* Přijměte pozvání na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 30.1.2012 od 19:00 v zasedací místosti Obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude schválení výsledků inventarizace za rok 2011, dále projednání dalších žádostí o změnu územního plánu, a další.

* Na základě množících se stížností občanů vyzýváme všechny majitele psů aby zamezili jejich volnému pobíhání po obci a domovy svých mazlíčků řádně zabezpečili před únikem. Dbejte prosím na jejich bezpečnost a bezpečnost svých sousedů.

* Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2012 – daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně všichni vlastníci nemovitostí, u kterých došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. změna vlastníka nemovitostí, výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití).

Pro rok 2012 vznikl nový předmět daně z pozemků, který je nutno též uvést v přiznání k dani z nemovitostí. Jedná se o zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní

V roce 2011 došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
- více ZDE

16.1.2012
ZÁPIS DO ZŠ NEDOMICE

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku ZŠ, který se koná ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 13:40 hodin ve třídě 1. a 3. ročníku (vpravo v 1. patře). S sebou přinesete rodný list dítěte, vyplněné dotazníky (obdržíte v MŠ) a občanský průkaz. Ve školce na dveřích je vyvěšen časový rozpis, prosíme rodiče, aby se zde zapsali. Těšíme se na Vás.

19.1.2012
NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE V OBCI OVČÁRY
20.01.2012 Myslivecký ples
10.02.2012 Chovatelský ples
24.02.2012 Hasičský ples

19.1.2012
Informace z Obecního úřadu 13.1.2012

19.1.2012
INFORMACE PRO HRÁČE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL OVČÁRY

Povinností fotbalového klubu Sokol Ovčáry je zajistit vyplnění přihlášek všech hráčů, kteří jsou k 1. lednu 2012 v tomto klubu fotbalově aktivní nebo hrají na hostování i v jiných klubech, než v Sokol Ovčáry.
Formuláře jednotlivých přihlášek jsou připraveny k vyzvednutí na hřišti Sokol Ovčáry u pana Botoše (hostinský) nebo p. Studeného (správce hřiště). Veškeré informace podá sekretář oddílu kopané Sokol Ovčáry pan Ing. Dušan Kudela (606620022), nebo je najdete na internetové adrese www.sokolovcary.cz, nebo na http://clenstvi.fotbal.cz.

19.1.2012
Informace FÚ v Neratovicích k povinnosti podat za rok 2011 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
FÚ Mladá Boleslav -  seminář zaměřený na praktickou aplikaci elektronické komunikace s daňovou správou
Finanční ředitelství v Praze -  seminář zaměřený na praktickou aplikaci elektronické komunikace s daňovou správou
Pozvánka na seminář 1.3.2012 na finančním ředitelství v Praze zaměřený na praktickou aplikaci elektronické komunikace s daňovou správou

10.1.2012
Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2012
Ceny pozemků a koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

5.1.2012
Místní poplatky na rok 2012:
- Poplatek za svoz TKO
500 Kč/osoba trvale hlášená mezi 7-79 roky/rok
500 Kč chalupáři /objekt/rok
- Poplatek ze psa
100 Kč za každého psa nad 3 měsíce/rok

Poplatky jsou splatné do 28.2.2012 v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě v Nedomicích nebo převodem na účet obce Nedomice  19720171/0100, VS je číslo popisné.

5.1.2012
Společnost Jana Palacha ve Všetatech si vás dovoluje u příležitosti 43. výročí hrdinského činu Jana Palacha pozvat na setkání, které se uskuteční v sobotu 14. ledna 2012 v sále kina ve Všetatech.
Začátek programu ve 13:30 hodin.

3.1.2012
Informace z Obecního úřadu 3.1.2012
* S lítostí oznamujeme, že dnes, dne 3.1.2012, skonal náš nejstarší občan, soused, dědeček Václav Jeřábek. Bylo mu 87 let. Celé rodině, přátelům a známým tímto projevujeme upřímnou soustrast ve vašem zármutku.

* Společnost Jana Palacha ve Všetatech si vás dovoluje u příležitosti 43. výročí hrdinského činu Jana Palacha pozvat na setkání, které se uskuteční v sobotu 14. ledna 2012 v sále kina ve Všetatech. Začátek programu ve 13:30

1.1.2012
PF 2012 - ŠKOLA NEDOMICE
Vážení přátelé, rodiče, žáci současní i bývalí, přejeme Vám krásný vstup do roku 2012, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů. Ať ten nový rok přinese co nejméně starostí a hojně radostí. Vše nejlepší přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Nedomice.

1.1.2012
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Za finanční dar škole na nákup vánočních dárků pro děti děkujeme panu Ing. Horákovi a manželům Halbichovým. Dále děkujeme paní Buškové za darované knihy do školní knihovny.Všem občanům Nedomic i Ovčár chceme poděkovat za jejich přízeň a celoroční příspěvky ve formě starého papíru, plastových víček a nově i nefunkčních elektrospotřebičů. I tato pomoc je pro nás přínosem. Děkujeme.

ARCHIV AKTUALIT 2012

ARCHIV AKTUALIT 2011