Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Obecní úřad

Obecní úřad Nedomice
Nedomice 78, 277 14 Dřísy

telefon:  602 456 890

e-mail:
obec@nedomice.cz

Úřední hodiny obecního úřadu

pondělí,  úterý, středa:     8.00 - 16.00

Mimo úřední hodiny je možné zavolat J. Štyksové na číslo 606 357 436
nebo L. Liďákové na číslo 725 467 967 a domluvit potřebné.

 
  • Bankovní spojení - číslo účtu:  348 194 2309 / 0800
  • ID datové schránky:  ja3asm2
  • IČO:   00662259
Starostka obce: Ing. Jitka Štyksová, tel. 606 357 436
Úřednice OÚ: Lucie Liďáková

Obec s rozšířenou působností (ORP): Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Neratovice

Správní úřady s působností pro obec Nedomice:
Správní úřady s působností pro obec Nedomice:
Obecní úřad Nedomice

Celní úřad pro Středočeský kraj
Celní úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště Mělník
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Česká školní inspekce - Středočeský inspektorát
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Praha
Exekutorský úřad Mělník - Mgr. Roman Chaloupka, soudní exekutor
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště v Neratovicích
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - Pobočka Mělník
Krajský soud v Praze
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor finanční
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Kladna - Odbor správní
Městský úřad Neratovice - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Neratovice - Odbor sociálních věcí a školství
Městský úřad Neratovice - Odbor správních činností a dopravy
Městský úřad Neratovice - Odbor životního prostředí
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Notář Mgr. Jaroslav Homolka
Notářská komora v Praze
Obecní úřad Nedomice
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Obvodní báňský úřad se sídlem v Praze
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Mělník
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Mělník
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
SZIF - Oddělení příjmu žádostí a LPIS Mělník
SZIF - Regionální odbor Praha
Technická inspekce - pobočka Praha
Úřad městyse Všetaty - Matrika
Úřad městyse Všetaty - Stavební úřad
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Neratovice
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Neratovice - SSP
Úřad práce - Krajská pobočka v Příbrami
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

 
Zdroj a podrobné informace: http://www.statnisprava.cz
https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/531863

 

 
 


Úřední hodiny
pondělí, úterý, středa: 8.00 - 14.00
 

 

 

Povodňová komise obce Nedomice

Krizový štáb obce Nedomice

  

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena