Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Obecně závazné vyhlášky obce Nedomice
 
Obecně závazná vyhláška č. 1 - 2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nedomice.

 
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nedomice
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává
Požární řád obce Nedomice
Příloha k požárnímu řádu obce

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 29.3.2007, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol.
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 9.12.2004 o částečnou úhradu  neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy  a Školní družiny při Základní škole Nedomice
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 4.12. 2003 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze 4.12.2003 o místních poplatcích.
 
 

Všechny vyhlášky Obce Nedomice jsou
k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách
v kanceláři OÚ Nedomice ! 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena