Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Územní plán obce Nedomice
 
8.1.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉ ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDOMICE a úplného znění Územního plánu Nedomice po vydání jeho Změny č. 1
Z1_UP_Nedomice_text_a_prilohy.pdf
UZ_UP_po_Z1_Nedomice_text.pdf

22.12.2020
Oznámení o vydání OOP - změna č. 1 ÚP Nedomice.pdf


Z1_UP_Nedomice_text_a_prilohy.pdf

P1_ZCU.pdf
P2_HLV.pdf
O1_KOV.pdf
P3_VPZ.pdf
O2_ZPF.pdf

Úplné znění Územního plánu včetně změny č. 1.

UZ_UP_po_Z1_Nedomice_text.pdf
P2_HLV.pdf
P3_VPZ.pdf
P1_ZCU.pdf
O1_KOV.pdf

1.7.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu Nedomice
Přílohy:
ÚZEMNÍ PLÁN NEDOMICE 2016 -  TEXTOVÁ ČÁST
Výkres O1_koordinacni.png
Výkres O2_ZPF.png
Výkres O3_doprava.png
Výkres O4_vodovod.png
Výkres O5_kanalizace.png
Výkres O6_elektro_spoje.png
Výkres O7_SUV.png
Výkres P1_zakladni_cleneni.png
Výkres P2_hlavni.png
Výkres P3_VPS.png

celý územní plán
ke stažení ve formátu ZIP

2015
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDOMICE 2015
ÚP NEDOMICE - TEXTOVÁ ČÁST
Oznámení společného jednání o návrhu ÚP Nedomice dne 5.5.2015


Předpokládané zábory půdního fondu
Dopravní infrastruktura
Zásobování pitnou vodou

Kanalizace
Zásobování elektrickou energií, spoje
ÚP - výkres širších vztahů
Základní členění území
ÚP - hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
ÚP - schéma územního systému ekologické stability
Všechny soubory ke stažení ve formátu ZIP

VÝZVA Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zahájení přípravných prací na realizaci 4. změny ÚPSÚ Nedomice.

Žádáme proto vlastníky pozemků v k.ú. Nedomice, kteří mají zájem o zařazení některé plochy ve svém vlastnictví do připravované změny územního plánu, aby svůj požadavek předložili v písemné formě s přesnou identifikací požadavku na Obecní úřad nejpozději do 30. d u b n a  2010
Upozorňujeme, že podmínkou realizace změny ÚPSÚ je úhrada veškerých nákladů na pořízení změny žadatele o zařazení pozemků do této změny.


 
Změna číslo 3 územního plánu sídelního útvaru Nedomice
[   dokument ]
 
 
 

Schválený územní plán  Obce Nedomice je
k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách
v kanceláři OÚ Nedomice ! 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena