Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Elektronická úřední deska obce Nedomice
Dokument Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do:

Volby do zastupitelstev měst a obcí konané 5. a 6. října 2018
Počty podpisů voličů na kandidátních listinách.
13.7.2018  
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Rozdělovník
11.7.2018  

VV - Rozhodnutí o umístění stavby Nedomice - oprava místních komunikací.
Nedomice - situace Na Ohradu.pdf
Nedomice - situace Kozí.pdf
Nedomice - situace Oskořínek a Stránský.pdf
29.6.2018 15.7.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 25.6.2018  
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice. 28.5.2018  
Oznámení o zveřejnění elektronického dokumentu "Závěrečný účet svazku VKM za rok 2017". 11.5.2018  
Volby do zastupitelstev měst a obcí konané 5. a 6. října 2018
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022
4.5.2018  
Schválený závěrečný účet 2017.pdf
Závěrečný účet za rok 2017 – komentář
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nedomice za rok 2017
Návrh závěrečného účtu 2017_Př1.
FIN 2-12 prosinec_Př2.
Rozvaha Př3.
Výkaz zisku a ztraty Př4.
Priloha Př5.

Rozvaha škola 20171231_Př7_1.pdf
Výkaz zisku a ztráty škola 20171231_Př7_2.pdf
Příloha škola 20171231_Př7_3.pdf
2.5.2018.  
Gefos - majetkove vypořádání Povodí Labe - Nedomický potok a Tišický potok 30.4.2018 30.10.2018
Finanční úřad - Zpřístupěn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018. 10.4.2018 21.1
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě:
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2018 (xlsx)
 
10.4.2018 21.1
Rozpočtové opatření 1_2018.pdf 22.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu 2019_2022_schválený.pdf 20.11.2017  
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku VKM na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM na rok 2019 a 2020. 15.12.2017  
Schválený rozpočet roku 2018 s rozpisem 16.11.2017  
 
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
 Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist