Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Elektronická úřední deska obce Nedomice
Dokument Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do:
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 24.6.2019 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 14.6.2019 25.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Příloha číslo 1 –  Závěrečný účet obce Nedomice za rok 2018 – komentář
Příloha číslo 2 – FIN 2-12 M ke dni 31.12.2018
Příloha 3 Rozvaha ke dni 31.12.2018
Příloha 4 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2018
Příloha 5 Příloha ke dni 31.12.2018
Příloha 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2018
Příloha 7 Výkazy p.o. ZŠ a MŠ Nedomice

 
10.5.2019 25.6.2019
Oznámení Svazek města a obcí VKM - Závěrečný účet za ro 2018. 9.5.2019 30.6.2020
Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf
 
Příloha.pdf
 
Rozvaha.pdf 
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf

 
16.4.2019  
MZE - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (kůrovec) 8.4.2019 31.12.2022
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - Svazek měst a obcí VKM za rok 2018
Přílohy:
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 - Svazek měst a obcí VKM
Rozvaha k 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
 
2.4.2019  
Zpráva o stavu bezpečnosti a VP v rámci působnosti OOP Kostelec nad Labem za rok 2018 28.3.2019  
Pozvánka na veřejnou schůzi konanou dne 1.4.2019 21.3.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničních přejezdů Ovčáry a Všetaty
Ovčáry - termín uzavírky 4.4.2019 od 8,00 hodin - 5.4.2019 do 18,00 h
Všetaty - termín uzavírky 9.4.2019 od 8,00 hodin - 12.4.2019 do 18,00 h
20.3.2019  
Záměr pronájmu pozemku o výměře 0,6 ha v půdním bloku 7502/8 v
k.ú. Nedomice.
13.3.2019  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2019 (xlsx)
4.3.2019  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná 6.2.2019  v zasedací místnosti Obecního úřadu. 29.1.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2019 7.1.2019 31.12.2019
Schválený rozpočet obce Nedomice na rok 2019 s rozpisem. 11.12.2018  
VKM - Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2019. 3.12.2018  
Návrh rozpočtu obce Nedomice na rok 2019
výkaz FIN 2-12 říjen 2018
23.11.2018  
VKM - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2021. 22.11.2018  
VKM - Návrh rozpočtu na rok 2019. 22.11.2018  
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.doc 8.11.2018  
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi.
VPS mezi městem Neratovice a obcí Nedomice o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4.10.2018  
ČEZ Distribuce, a.s.  Upozornění na okleštění stromoví  11.9.2018  
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Rozdělovník
11.7.2018  
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice. 28.5.2018  
Oznámení o zveřejnění elektronického dokumentu "Závěrečný účet svazku VKM za rok 2017". 11.5.2018  
Schválený závěrečný účet 2017.pdf
Závěrečný účet za rok 2017 – komentář
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nedomice za rok 2017
Návrh závěrečného účtu 2017_Př1.
FIN 2-12 prosinec_Př2.
Rozvaha Př3.
Výkaz zisku a ztraty Př4.
Priloha Př5.

Rozvaha škola 20171231_Př7_1.pdf
Výkaz zisku a ztráty škola 20171231_Př7_2.pdf
Příloha škola 20171231_Př7_3.pdf
2.5.2018.  
Střednědobý výhled rozpočtu 2019_2022_schválený.pdf 20.11.2017  
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku VKM na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM na rok 2019 a 2020. 15.12.2017  
 
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
 Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist