Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Elektronická úřední deska obce Nedomice
Dokument Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do:
Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2021 9.4.2021 12.5.2021
Poskytnutí informace podle z. 106_1999.docx 17.3.2021  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 24.3.2021 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 16.3.2021  
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
10.3.2021  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2021 (xlsx)
 
8.3.2021  
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
 
1.3.2021  
VKM_Oznámení 2021_schválení rozpočtu a výhledu. 6.1.2021  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nedomice na roky  2020_2024. 1.12.2020  
Schválený rozpis rozpočtu obce Nedomice na rok 2021. 1.12.2020  
Oznámení DSO - Závěrečný účet. 25.9.2020  
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce. 18.9.2020  
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Nedomice s výkladem zpracovatele, které se uskuteční dne 7. 10. 2020 (středa) v 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedomice
Příloha: dokumentace ke stažení (ZIP)
4.9.2020  
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, OOP ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.pdf 29.7.2020 31.12.2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst“ silnice č. II/331, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) 10.7.2020  
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020  
Schválený závěrečný účet  obce Nedomice za rok 2019

1. Příloha - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 + komentář
2. Příloha - FIN 2-12 M ke dni 31.12.2019
3. Příloha – Rozvaha ke dni 31.12.2019
4. Příloha – Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019
5. Příloha – Příloha ke dni 31.12.2019
6. Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2019 s prvky pro zrakově postižené od KÚ)

7. Příloha – Výkazy p.o. ZŠ a MŠ Nedomice
Rozvaha_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
Výkaz_zisku_a_ztraty_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
Příloha_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
 
15.6.2020  
Svazek měst a obcí VKM - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2019
Svazek měst a obcí VKM - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
Rozvaha k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019
12.5.2020  
MZe - Veřejná vyhláška, OOP - lesy kůrovec 6.4.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, oprava povrchu komunikace III/10158 v obci Dřísy 20.3.2020  
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o umístění stavby "Veřejné osvětlení, datové rozvody, doprovodná zeleň" 26.2.2020  
Výroční zpráva 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 26.2.2020  
Schválený rozpočet - závazné ukazatele 2020.pdf
Schválený rozpis rozpočtu 2020 součtování po paragrafech
10.12.2019  
Oznámení o zveřejnění,  DSO Svazek měst a obcí VKM - Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet na rok 2020 20.12.2019  
Základní škola a mateřská škola Nedomice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 22.11.2019  
Základní škola a mateřská škola Nedomice - Návrh rozpočtu na rok 2020
Příloha: Podrobný návrh rozpočtu školy na rok 2020
22.11.2019  
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 4.11.2019  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - zalesňování, čj.41508_2019-MZE-16212 2.9.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (kůrovec) 8.4.2019 31.12.2022
VKM - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2021. 22.11.2018  
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.doc 8.11.2018  
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi.
VPS mezi městem Neratovice a obcí Nedomice o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4.10.2018  
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Rozdělovník
11.7.2018  
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice. 28.5.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu 2019_2022_schválený.pdf 20.11.2017  
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku VKM na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM na rok 2019 a 2020. 15.12.2017  
 
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
 Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist