Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Elektronická úřední deska obce Nedomice
Dokument Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 3.1.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2021 14.12.2021 31.12.2021
Schválený rozpočet obce Nedomice na rok 2022 14.12.2021 31.12.2022
VKM_rozpočet 2022_návrh.
VKM_střednědobý výhled rozpočtu 2022_2024_návrh.
9.11.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 30.9.2021 31.12.2021
MZE-49892_2021-16212 - OOP - pokračování šíření kůrovců. 15.9.2021 31.12.2022
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, seznam aktualizovaný k 1.8.2021 30.8.2021  

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu výstavba nového chodníku v obci Nedomice

18.8.2021  
Rozpočtové opatření č. 2/2021 24.6.2021 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VKM za rok 2020

27.5.2021

 

Schválený závěrečný účet obce Nedomice za rok 2020
Příloha 1 –
Závěrečný účet obce Nedomice 2020 – komentář
Příloha 2 –
FIN 2-12 M ke dni 31.12.2020
Příloha 3 –
Rozvaha ke dni 31.12.2020
Příloha 4 –
Výsledovka ke dne 31.12.2020
Příloha 5 –
Výkaz Příloha ke dne 31.12.2020
Příloha 6 –
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Nedomice za rok 2020
Příloha 7 –
Účetní výkazy za rok 2020 ZŠ a MŠ Nedomice
Příloha 8 –
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařené obce Nedomice za rok 2020 s prvky pro zrakově postižené od KÚ

 

4.5.2021  
Rozpočtové opatření č. 1/2021 25.3.2021 31.12.2021
Poskytnutí informace podle z. 106_1999.docx 17.3.2021  
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
 
1.3.2021  
VKM_Oznámení 2021_schválení rozpočtu a výhledu. 6.1.2021  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nedomice na roky  2020_2024. 1.12.2020  
Schválený rozpis rozpočtu obce Nedomice na rok 2021. 1.12.2020  
Oznámení DSO - Závěrečný účet. 25.9.2020  
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020  
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 4.11.2019  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - zalesňování, čj.41508_2019-MZE-16212 2.9.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (kůrovec) 8.4.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi.
VPS mezi městem Neratovice a obcí Nedomice o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4.10.2018  
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Rozdělovník
11.7.2018  
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice. 28.5.2018  
 
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
 Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist