Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Elektronická úřední deska obce Nedomice
Dokument Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do:
OOP - Přechodná úprava na místní pozemní komunikaci parc.č. 814/4 v obci Nedomice (531863), k.ú. Nedomice (717100) v rámci akce: č. IV-12-6025652 – „Nedomice, TS, KVN, KNN pro p.č. 811/1 a 817/2“ 14.9.2022  
Volby do Zastupitelstva obce Nedomice se konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb 8.9.2022  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 6.9.2022 29.8.2022  
Volby do Zastupitelstva obce Nedomice se konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Svolání OVK 29.8.2022  
Volby do Zastupitelstva obce Nedomice se konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.7.2022  
Volby do Zastupitelstva obce Nedomice se konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.7.2022  
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
.
 
29.6.2022  
Volby do zastupitelstev měst a obcí 23. září 2022 a 24. září 2022
Informace o registračním místě kandidátních listin
14.6.2022  
Schválení Závěrečného účtu svazku Cecemínsko  a Zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření svazku Cecemínsko za rok 2021:
Příloha k ZÚ_vyúčtování finančních vztahů.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf
MX-2651_20220524_134839.pdf

 
24.5.2022  
Svazek měst a obcí VKM - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu 16.5.2022 30.6.2023
Návrh Závěrečného účtu Obce Nedomice za rok 2021
Příloha 1_Závěrečný účet 2021_návrh.pdf
Příloha 2_FIN 2-12 M ke dni 31.12.2021.pdf
Příloha 3_Rozvaha ke dni 31.12.2021.pdf
Příloha 4_Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2021.pdf
Příloha 5_Výkaz Příloha ke dni 31.12.2021.pdf
Příloha 6_A_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2021.pdf
Příloha 6_B_Středočeský kraj_Zpráva OBEC PDF.pdf
Příloha 7_Výkazy ZŠ a MŠ Nedomice 2021.pdf
Zaverecny-ucet-obce-Nedomice-za-rok-2021-komentar.docx
 
 4.5.2022  
Přechodná úprava provozu, silnice II. a III. tříd, ORP Neratovice na rok 2022 20.4.2022  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 31.3.2022 23.3.2022  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, seznam aktualizovaný k 1.2.2022

Informační brožura

15.2.2022  
Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtový výhled  na období 2023-2025
Schválené rozpočtové opatření 2/2021
5.1.2022  
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 3.1.2022 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024 14.12.2021  
Schválený rozpočet obce Nedomice na rok 2022 14.12.2021 31.12.2022
MZE-49892_2021-16212 - OOP - pokračování šíření kůrovců. 15.9.2021 31.12.2022

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu výstavba nového chodníku v obci Nedomice

18.8.2021  
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VKM za rok 2020

27.5.2021

 

Schválený závěrečný účet obce Nedomice za rok 2020
Příloha 1 –
Závěrečný účet obce Nedomice 2020 – komentář
Příloha 2 –
FIN 2-12 M ke dni 31.12.2020
Příloha 3 –
Rozvaha ke dni 31.12.2020
Příloha 4 –
Výsledovka ke dne 31.12.2020
Příloha 5 –
Výkaz Příloha ke dne 31.12.2020
Příloha 6 –
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Nedomice za rok 2020
Příloha 7 –
Účetní výkazy za rok 2020 ZŠ a MŠ Nedomice
Příloha 8 –
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařené obce Nedomice za rok 2020 s prvky pro zrakově postižené od KÚ

 

4.5.2021  
Poskytnutí informace podle z. 106_1999.docx 17.3.2021  
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
 
1.3.2021  
VKM_Oznámení 2021_schválení rozpočtu a výhledu. 6.1.2021  
Schválený rozpis rozpočtu obce Nedomice na rok 2021. 1.12.2020  
Oznámení DSO - Závěrečný účet. 25.9.2020  
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020  
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 4.11.2019  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - zalesňování, čj.41508_2019-MZE-16212 2.9.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (kůrovec) 8.4.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi.
VPS mezi městem Neratovice a obcí Nedomice o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4.10.2018  
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Rozdělovník
11.7.2018  
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice. 28.5.2018  
 
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
 Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist