Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Správní úřady s působností pro obec Nedomice
 

Obec s rozšířenou působností (ORP): Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Neratovice

Správní úřady s působností pro obec Nedomice:

Agentura pro zemědělství a venkov Mělník
Celní úřad Mělník
Celní ředitelství Praha
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
Drážní úřad
Finanční úřad v Neratovicích
Finanční ředitelství v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mělník
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad - Středočeský kraj
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor dopravy
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Městský úřad Kostelec nad Labem
Městský úřad Neratovice
Městský úřad Neratovice - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Neratovice - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Neratovice - Odbor životního prostředí
Městský úřad Neratovice - Správní odbor
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Mělník
Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Mladá Boleslav
Pozemkový úřad Mělník
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Mělník
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Úřad městyse Všetaty
Úřad městyse Všetaty - Matrika
Úřad městyse Všetaty - Stavební úřad
Úřad práce v Mělníku
Úřad práce v Mělníku - Kontaktní místo státní sociální podpory Neratovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mělník
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

 

Zdroj a podrobné informace: http://www.statnisprava.cz
 

 

Obecní úřad Nedomice
Nedomice 78
277 14 Dřísy
telefon/fax: 315 696 128
e-mail:
obec@nedomice.cz

  

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena