1.1.2012
PF 2012 - ŠKOLA NEDOMICE
Vážení přátelé, rodiče, žáci současní i bývalí, přejeme Vám krásný vstup do roku 2012, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů. Ať ten nový rok přinese co nejméně starostí a hojně radostí. Vše nejlepší přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Nedomice.

1.1.2012
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Za finanční dar škole na nákup vánočních dárků pro děti děkujeme panu Ing. Horákovi a manželům Halbichovým. Dále děkujeme paní Buškové za darované knihy do školní knihovny.Všem občanům Nedomic i Ovčár chceme poděkovat za jejich přízeň a celoroční příspěvky ve formě starého papíru, plastových víček a nově i nefunkčních elektrospotřebičů. I tato pomoc je pro nás přínosem. Děkujeme.

16.12.2011
Informace z Obecního úřadu 15.12.2011

* Známky na svoz komunálního odpadu pro rok 2012 jsou již v prodeji. Pouze celoroční. Novými známkami bude muset být označena každá popelnice, na 2 trvale žijící osoby připadá max 1 nádoba.

* Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstv konaného v úterý 21.12.2011 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu. Na programu bude schválení rozpočtu na rok 2012, navýšení ceny pro obec za svoz TKO firmou 1. Polabská - o změnu DPH (z 10 na 14%), a další body.

* Vánoční dovolená na obecním úřadě – obecní úřad bude uzavřen od 19.12. do 1.1. Veškeré platby za rok 2011 nebo proplacení výdajů obecním úřadem vyřídit do 14.12., pak se uzavírá pokladna z důvodní roční uzávěrky. Další výplaty budou možné až po novém roce.

* Oznámení VKM - změna cen vodného – od 1.1.2012 dochází ke zvýšení ceny vodného na 42,70 Kč/m3 bez DPH a 48,68 Kč/m3 včetně DPH.

* Občanské sdružení Copánek děkuje SDH Ovčáry-Nedomice za pozvání k účasti na rozsvícení vánočního stromu, konaného 26.11. v Ovčárech. Díky napečeným příspěvkům paní Lucie Horáčkové, Dity Buškové, Martiny Honalové, Veroniky Hrabcové, Míši Minksové, Radky Dlabačové, Martiny Stránské a samozřejmě Šárky Brodské, byly předány téměř 3 tisíce korun ZŠ a MŠ za jejich vystoupení k nákupu vánočních dárků. Tímto zároveň děkujeme našim šikovným pekařkám a všem sousedům, kteří si jejich dobroty nakoupili.

* V ZŠ a MŠ probíhá nepřetržitý sběr plastových víček a papíru.

14.12.2011
POZOR - nabídka pobytového zájezdu do Itálie v červnu 2012
za atraktivní cenu! Věnujte pozornost naší nabídce a v případě zájmu se co nejrychleji přihlašte v ZŠ a MŠ Nedomice u p. Gregorovičové nebo p. Cocherové.

Itálie - Misano Adriatico
Termín: 6.6. - 14.6. 2012
Cena: 5 890,- Kč/osoba
Děti do 3 let 2 500,- Kč.

Cena zahrnuje: doprava autobusem, ubytování na 6 nocí (žlutá budova bez střechy v přiložených fotografiích), strava - hotelového typu (plná penze), slunečníky a lehátka na soukromé pláži přímo proti hotelu, lůžkoviny, komplexní cestovní pojištění.

14.12.2011
PODĚKOVÁNÍ
Díky všem rodičům za podporu a milé ohlasy na vystoupení dětí školních i školkových při rozsvěcení vánočního stromečku v Ovčárech. Děkujeme o.s. COPÁNEK za zorganizování prodeje cukroví a perníčků, kterým se pro školu vydělalo téměř 3 000,- Kč!!!! Náš velký dík patří všem děvčatům, které se účastnily, ale i všem milým občanům Nedomic a Ovčár, kteří si v jejich stánku nakoupili.

2.12.2011
VÁNOČNÍ ČAS na CECEMÍNSKU
Přehled akcí v okolí v prosinci 2011

2.12.2011
Vánoční dovolená na obecním úřadě
– obecní úřad bude uzavřen od 19.12. do 1.1. Veškeré platby za rok 2011 nebo proplacení výdajů obecním úřadem vyřídit do 14.12., pak se uzavírá pokladna z důvodní roční uzávěrky. Další výplaty budou možné až po novém roce.

2.12.2011
Informace z Obecního úřadu 30.11.2011

28.11.2011
Rozhodnutí - uzavírka železničního přejezdu Všetaty 8. - 9.12.2011
Mapa objížďky

28.11.2011
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 
v úterý 6.12.2011 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu

26.11.2011
Rozsvícení vánočního stromu - 26.11.2011

25.11.2011
Oznámení o uzavírce železničního přejezdu ve Všetatech ve dnech 8. - 9. prosince 2011
Dokument - povolení
Mapa objížďky

25.11.2011
Mikulášská nadílka pro děti v sobotu 3. prosince od 13,00 hodin v sále na hřišti v Ovčárech.
Čertovská pohádka, nadílka, disko zábava.
Pořádá SDH Ovčáry - Nedomice, Obecní úřad Ovčáry, MŠ a ZŠ Nedomice.

22.11.2011
Informace z Obecního úřadu 22.11.2011

* S lítostí oznamujeme, že dnes, dne 22.11.2011, o půl sedmé ráno, skonal náš soused, prezident oddílu kopané Sokola Ovčáry, pan Stanislav Ondrák. Ve věku 58 let. Celé rodině, přátelům a známým tímto projevujeme upřímnou soustrast ve vašem zármutku.

* Přijměte pozvání na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v úterý 6.12.2011 od 19:00. Přijďe vyjádřit svůj názor na výběr nového nájemce bývalé obecní hospody, na návrh ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2012 spol. 1. Polabská a tříděného odpadu firmy A.S.A., na podání žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje, k záměru provést 4. změnu územního plánu obce, vyslechnout zprávu z provedené kontroly činosti OÚ a ZŠ a MŠ Nedomice finančním a kontrolním výborem.

* Obec Nedomice bude zadávat 4. změnu územního plánu. Vyzýváme zájemce o změnu zařazení jejich pozemků aby přišli tento záměr nahlásit na obecní úřad do 15.12.2011. K tomuto účelu vyplní příslušný formulář/žádost.

* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:

21.11.2011
Ordinační hodiny zdravotního střediska ve Všetatech na týden od 21.11. do 25.11.2011
:
Středa a čtvrtek: 08,00 - 12,00 hodin, '
Ostatní dny přítomna sestra.

17.11.2011
Rozsvícení vánočního stromečku v sobotu 26. listopadu

Obecní úřad Ovčáry a Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry - Nedomice zve všechny děti, rodiče a ostatní občany na rozsvícení vánočního stromečku v sobotu 26. listopadu 2011 od 16 hod. na návsi u obecního úřadu
Kulturní program k této akci připravují děti ze Základní a mateřské školy Nedomice.
Svařáček, grilované párky, klobásy, káva a grog. Čaj a cukrovinky zdarma.

Informace z Obecního úřadu 8.11.2011

* Vítání občánků – v neděli 6.11. bylo na obecním úřadě přivítáno 5 nových občánků, kterých se za posledních 12 měsíců narodilo do Nedomic. Za velice milého vystoupení dětí základní školy jsme přivítali Natálku Batelovou, nar. 21.8. 2010, Štefánka Liďáka (po paní Šťastné), nar. 3.11. 2010, Kubu Dlabače (Radky Dlabačové, roz. Haškové), nar. 12.2. 2011, , a Pepíčka Laštovičku (Marcely Mádlové), nar. 11.9. 2011. Andrea Pokorná a dcera Samanta, nar. 9.8. 2011, se nedostavily. Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách obce.

* Sběr elektroodpadu – první svoz vysloužilých elektrospotřebičů v rámci školní akce „Ukliďme si svět“ se bude konat 18.11. Prosíme naše spoluobčany, aby v rámci předvánočního úklidu donesli své vysloužilce na Obecní úřad v Nedomicích do tohoto data. Jedná se odběr všech spotřebičů, které fungují na baterie nebo se zapojují do zásuvky. Musí být v nerozebraném stavu, funkční být nemusí.

* Odstávky vydávání pasů a občanských průkazů – 18.11. není možné žádat o vydání e-pasů ani si je vyzvednout. O vydání stávajícího typu OP je možné žádat do 30.11. O vydání e-pasů je možné žádat do 19.12. pokud požádáte na úřadě s rozšířenou působností (Neratovice). Od 27.-31.12. nebudou e-pasy ani předávány.

* Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kostelec nad Labem, oznamuje že v současné době zakládá skupinu nejmladších chlapců, ve věku 6-8 let. Více info obdržíte na obecním úřadě v Nedomicích nebo na webových stránkách obce.

* Dětské hřiště – děkujeme všem příznivcům dětského hřiště za zaslání hlasů. Po započtení hlasů dětí ze školy a školky zvítězila prolézačková sestava Pokuston (kterou děti nazvaly „Usměváček“) a k tomu houpačka s hnízdem. Varianta je to finančně náročná. Máme před sebou ještě hodně práce, než na zmíněnou sumu najdeme dostatek peněz, alespoň ve výši nutné spoluúčasti (cca 100 tis Kč), pokud obdržíme dotaci. Ještě jednou děkujeme všem za podporu a prosíme udržte nám přízeň!

* Svoz Bioodpadu – náš smluvní partner pro svoz komunálního odpadu nabízí možnost svozu bioodpadu pro rok 2012. Dodá sběrové nádoby na 120 či 240 litrů. Do bioodpadů patří rostlinný odpad ze zahrad, z domácností zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, káva, čaj, skořápky, exkrementy drobných domácích zvířat. Nepatří tam kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, kamení, suť. Cena při svozu 1x14 dní v době od 1.4.-30.11. – za nádobu 120 litrů – 620,- kč, 240 litrů – 886,- kč za celé období. Cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu a uložení na kompostárně. Zájemci o svoz bioodpadu se můžou nahlásit na obecním úřadě do konce roku.

* Obec v pátek 4.11. podala žádost na SZIF do Programu rozvoje venkova na výstavbu II. etapy kanalizace. Žádáme o dotaci ve výši 11,5 mil Kč, 4 mil Kč bude muset obec financovat ze svého.
 

13.11.2011
Vážení rodiče, 16. listopadu v 17 hodin Vás zveme na rodičovskou schůzku. Sejdou se pouze rodiče žáků ZŠ.

13.11.2011
Vítání občánků, 6.11.2011


7.11.2011
Informace o zavedení elektronických občanských průkazů
Dne 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 o občanských průkazech. V této souvislosti Vás upozorňujeme na některé změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
Od 1.1.2012 se přestanou vydávat stávající občanské průkazy a začnou se vydávat nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

7.11.2011
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kostelec nad Labem

zakládá družinu nejmladších chlapců ve věku 6 - 8 let.

7.11.2011
V pátek 18. listopadu ředitelské volno - škola i školka bude uzavřena.

7.11.2011
Koncert skupiny The Tap Tap Sametová evoluce!!! 17.11.2011 v 19:00
Speciální hosté: Jiří Lábus, Petr Poláček, Ondřej Ruml.
Přijďte s spolu námi podpořit zapojení lidí s postižením do občanské společnosti.Vybrané vstupné bude prostřednictvím Konta Bariéry věnováno na léčbu dvouletého Jakuba Navary a provoz sociálního zařízení Rybka. Užijte si koncert a pomozte překonat bariéry. Velký sál sál SD v Neratovicích. Vstupné 100 a 60 Kč.

3.11.2011
Informace z Obecního úřadu 2.11.2011
*
Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že tento týden (3.11. – 4.11.) se bude ordinovat od 8:00 do 12:00.
Další rozpis do konce měsíce listopadu:
Po 7.11. – 8:00 – 12:00, Út 8.11. – 13:00-17:00, St 9.11. – 8:00-12:00, Čt a Pá neordinuje
Po 14.11 + St 16.11. + Pá 18.11 – 8:00 – 12:00, Út 15.11. – 13:00-17:00, Čt 17.11. svátek
Po 21.11. – neordinuje, Út + St + Čt – 8:00-12:00, Pá 25.11. – neordinuje
Po 28.11. + Út 29.11. + St 30.11. – 8:00 – 12:00

* Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15. listopadu 2011
Společnost ČEZ vydává upozornění k ořezáni stromoví a ostatních porostů, které jsou v těsné blízkosti vedení nízkého či vysokého napětí (NN, VN). Zásah proveďte v období vegetačního klidu, do 15.11.2011. Minimální vzdálenost větví od holých vodičů NN musí být 2m, izolovaných vodičů a kabelového vedení 1,5m. U VN musí být min vzdálenost 3,1m od holých vodičů, 2,5m od izolovaných vodičů, od kabelového vedení 1,5m.\

* Revize a čištění komínů – vzhledem k nízkému zájmu občanů oslovení kominíci upřednostňují individuální domluvu s případnými zájemci. Nabízíme kontakt na pana Fialu, který nám na jaře prováděl čištění a revize v obci, máme s ním dobrou zkušenost. Tel. 603/178 703.

* Oznámení o nově otevřené pěstitelské pálenice ve Lhotě, U Rybníka 16, možno vypálit vlastní kvas v elektrokotli, kapacita 80 – 150 litrů várka. Cena: 139,- Kč za 1 litr 50% pálenky. Osobní účast při pálení možná, domluva na tel. 603/188 600. Možnost pronájmu či prodeje plastových sudů 50 a 150 l. www.lhoteckapalirna.cz

* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:

19.10.2011
HLAS PRO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Občanské sdružení COPÁNEK vyhlašuje soutěž ve výběru varianty pro stavbu dětského hřiště. Zamýšlené hřiště bude stát u rybníku v Nedomicích a bude sloužit našim dětem a veřejnosti.
Pro možnost podání žádosti o grant či dotaci musíme předložit projekt hřiště, proto zveme naše spoluobčany o zapojení se do tohoto projektu, a v této fázi právě výběrem vhodných prvků, které budou tvořit dětské hřiště.
Hlasovat můžete do středy 26.10.2011 do 12:00 hodin.

19.10.2011
ZELENÁ OBEC

Obec Nedomice se zapojila do projektu "Zelená obec", sběru vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

19.10.2011
Oznámení o svodu psů
V pátek 28.10.2011 proběhne v honitbě MS Dřísy - Ovčáry OVLV českých fousků. Začátek posuzování od 9,00 hodin v klubovně Mysliveckého sdružení Dřísy - Ovčáry.

16.10.2011
Fotogalerie:
Dýňové posvícení, 15.10.2011
Hasičský kačák,  10.9.2011

10.10.2011
Pozvánka
DÝŇOVÉ POSVÍCENÍ 15.10.2011 v Nedomicích

od 13,00 hodin v areálu mysliveckého sdružení

7.10.2011

Analýza rizika černé skládky Nedomice s dotací z OPŽP

V V průběhu prvního pololetí roku 2011 byla zpracována analýza rizika černé skládky, která se nachází v katastrálním území obce Nedomice. Cílem analýzy rizika bylo zhodnocení závažnosti případného ekologického postižení životního prostředí, zejména horninového prostředí a podzemních vod v návaznosti na případnou sanaci lokality. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, konkrétně výzvy č. 19, prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Analýza rizika, kterou zpracovala na základě veřejné soutěže odborná společnost EPS, s.r.o., nepotvrdila zásadní znečištění životního prostředí v daném místě a tedy sanační nápravné opatření ve svém závěru nedoporučila.

Celkové náklady na zpracování analýzy rizika činily 790.917,60 Kč, z čehož dotace z OPŽP byla 711.825,31 Kč (tj. 90%).

6.10.2011
Pozvánka

Zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 11.10.2011 od 19:00 hod.

6.10.2011
Informace z Obecního úřadu

* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje ordinační hodiny na příští 2 týdny
*  Zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 11.10.2011 od 19:00hod.
* Občanské sdružení Copánek zve příznivce všeho věku na akci Dýňové posvícení 2011, která proběhne v sobotu 15.10. od 15:00.
* Obec Nedomice připravuje žádost o dotaci na kanalizaci z Programu rozvoje venkova. Žádost pokrývá odkanalizování celého zbytku obce.
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:

6.10.2011
Rozpis zápasů Sokola Ovčáry

30.9.2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Nedomice, dne 15.9.2011

23.9.2011
Informace z Obecního úřadu

* Rozpis ordinačních hodin Zdravotní středisko Všetaty .
* Členská schůze občanského sdružení COPÁNEK 26.9.2011
* Informace k poplatku za užívání veřejného prostranství
   (odkaz: obecní úřad - poplatky)
* Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 1. října 2011.
* Sběr elektroodpadu se uskuteční v průběhu měsíce října 2011.
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období

23.9.2011
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V SOBOTU 1.10.2011 OD 9,00 - 9,30
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 1. října v době od 9:00 – 9:30. Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa. Odevzdat je možné - znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd., sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,fritovací oleje, pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin, spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod., akumulátory z osobních aut a motocyklů.

Sběr elektroodpadu se uskuteční v průběhu měsíce října, prosím neodevzdávejte elektrospotřebiče při sběru nebezpečných odpadů.


22.9.2011
POZVÁNKA na členskou schůzi občanského sdružení COPÁNEK
která se bude konat v pondělí 26.9.2011 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích

30.9.2011
Informace z Obecního úřadu

* Zdravotní středisko Všetaty  - ordinace v týdnu od 3.10. – 7.10.2011
* Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 1. října
* Zasedání zastupitelstvase bude konat v úterý 11.10.2011 od 19:00  hod.
* Občanské sdružení Copánek zve příznivce všeho věku na akci Dýně 2011
* Přípravná schůzka OS Copánek k této akci  v pondělí 3.10. od 18:00 hod.
* Sběr elektroodpadu se uskuteční v průběhu měsíce října
* V ZŠ a MŠ Nedomice nadále probíhá sběr plastových víček a papíru.
 Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:

30.9.2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Nedomice, dne 15.9.2011

23.9.2011
Informace z Obecního úřadu

* Rozpis ordinačních hodin Zdravotní středisko Všetaty .
* Členská schůze občanského sdružení COPÁNEK 26.9.2011
* Informace k poplatku za užívání veřejného prostranství
   (odkaz: obecní úřad - poplatky)
* Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 1. října 2011.
* Sběr elektroodpadu se uskuteční v průběhu měsíce října 2011.
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období

23.9.2011
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V SOBOTU 1.10.2011 OD 9,00 - 9,30
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 1. října v době od 9:00 – 9:30. Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa. Odevzdat je možné - znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd., sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,fritovací oleje, pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin, spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod., akumulátory z osobních aut a motocyklů.

Sběr elektroodpadu se uskuteční v průběhu měsíce října, prosím neodevzdávejte elektrospotřebiče při sběru nebezpečných odpadů.


22.9.2011
POZVÁNKA na členskou schůzi občanského sdružení COPÁNEK
která se bude konat v pondělí 26.9.2011 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích

22.9.2011
Občanské sdružení Copánek děkuje hodným pekařkám za poskytnutí svých dobrot do stánku na Hasičském kačáku, a také všem těm, kteří si je zakoupili a tím podpořili projekt Dětské hřiště. Příspěvek z této akce činí 3.384 Kč. Dále děkujeme panu Wágnerovi za poskytnutí finančního příspěvku na projekt pro děti. ☺☺☺

21.9.2011
Informace z Obecního úřadu 16.9.2011
 

20.9.2011
Organizace školního roku 2011/2012 v ZŠ a MŠ Nedomice

ROZVRH HODIN
Telefonické omlouvání dětí při nemoci - odhlášení obědů: Tel. 315 696 298
Ostatní organizační informace - vybíráme na vstupné na plánované akce

19.9.2011
Schůzka rodičů dětí ze školky se uskuteční v pátek 23.září 2011 od 16.00 hodin ve třídě mateřské školy.

 18.9.2011
Fotogalerie z MŠ Nedomice

9.9.2011
Fotogalerie ze zahájení školního roku v ZŠ Nedomice.

9.9.2011
Informace z Obecního úřadu 7.9.2011

* S lítostí oznamujeme, že v úterý 6.9.2011, zemřel náš soused, pan Josef Fabián, č.p. 84, ve věku 82 let. Vyjadřujeme upřímnou soustrast.

* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že příští týden (od 12.9. – 16.9.) se bude ordinovat od pondělí do pátku od 8:00 – 11:30.

* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice ve spolupráci se sdružením Copánek vás zvou na 1. ročník netradiční soutěže hasičských sborů „Hasičský kačák“. Akce se koná 10.9.2011 od 12:00 u rybníku v Nedomicích.

* Sdružení Copánek prosí dobrovolné pekařky o dar ve formě upečeného moučníku, který se bude prodávat za výhodnou cenu u stánku a výtěžek z tohoto prodeje půjde na konto projektu „Dětské hřiště“. Napečené dobroty můžete přinést k rybníku cca 30 min před začátkem akce.

* Zastupitelstvo obce zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 15.9. 2011 od 19:00. Hlavním bodem programu bude schválení poplatku za likvidaci odpadních vod pro rok 2011 a 2012.

* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období

1.9.2011

První rodičovská schůzka pro rodiče školáků v úterý 6.9.2011 v 16 hodin.
V pondělí 5. 9. začíná kurz plavání.

30.8.2011
NABÍDKA - POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO DIVADLA

Základní škola a Mateřská škola Nedomice pořádá 14. října zájezd do divadla Fidlovačka na představení Můj báječný rozvod v hlavní roli s Eliškou Balzerovou. Cena vstupenky je 430 Kč, zájemci se mohou přihlásit ve škole.
http://www.fidlovacka.cz/divadelni-hra/muj-bajecny-rozvod

30.8.2011
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ NEDOMICE

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2011/12, se uskuteční ve čtvrtek 1.září v 8,00 hodin v I. třídě.

30.8.2011
Informace z Obecního úřadu 29.8.2011
* Zemřela naše sousedka, paní Zdeňka Mádlová,  upřímnou soustrast.
* Zahájení šk. roku ZŠ Všetaty ve čtvrtek 1. září od 8:00 hodin na náměstí.
* Změna termínu a času konání akce  „Hasičský kačák“.
Sdružení Copánek prosí dobrovolné pekařky o dar ve formě upečeného moučníku,  výtěžek  půjde na konto projektu „Dětské hřiště“.
* V neděli 4.9.2011 od 9:00 místní SDH svolává brigádu na přípravu prostoru.
* přerušení dodávky elektřiny v celé obci, dne 8.9.2011 od 7:30 – 16:00
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období.

29.8.2011
POZOR ZMĚNA
POZVÁNKA NA "HASIČSKÝ KAČÁK"
1. ROČNÍK NETRADIČNÍ SOUTĚŽE HASIČSKÝCH SBORŮ

 v sobotu 10. září 2011 od 12,00 hodin vodní nádrž v Nedomicích

23.8.2011
INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

17.8.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8. září 2011 od 7,30 do 16,00 hodin, celá obec Nedomice

17.8.2011
UKONČENÍ UZAVÍRKY V KOSTELCI NAD LABEM 18.8.2011

15.8.2011
POZVÁNKA NA "HASIČSKÝ KAČÁK"
1. ROČNÍK NETRADIČNÍ SOUTĚŽE HASIČSKÝCH SBORŮ

 v sobotu 3. září 2011 od 13,00 hodin vodní nádrž v Nedomicích

15.8.2011
Oznámení o uložení zásilky pro pana Tomáše Kopeckého
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

5.8.2011
Informace z Obecního úřadu
*Zdravotní středisko ve Všetatech oznamuje změnu ordinačních hodin, platnou od pondělí 8. srpna do pátku 2. září 2011:
Pondělí, středa, pátek – 8.00-12.00 hodin ordinuje MUDr. Sochorová
Akutní případy: úterý – zdr. středisko Lhota, čtvrtek - zdr. středisko Chrást

* Uzavření dálnice mezi Nedomicemi a Dřísy – z důvodů prací na výstavbě kanalizace bude uzavřena „dálnice“ mezi Nedomicemi a Dřísy:
čtvrtek 11.8.2011 ráno - pátek 12.8.2011 večer
Výkopové práce v silnici by měly probíhat v místě před Romanem Halbichem, kde bude silnice uzavřena. Možná objíždka (bez záruky) – zejména pro zemědělce – Kozí ulicí kolem strouhy a přes můstek u Tomaše Halbicha.

* Pozvánka na akci Z Kokořínska do Podralska.
* Pouťová zábava v Konětopech 13.8.2011
* Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, zve na výstavu kreseb s texty akademického malíře Ladislava Hojného od 15.7.-14.8.2011

27.7.2011
"Z KOKOŘÍNSKA DO PODRALSKA"
Pozvánka na program "společné setkání s K.H.Máchou" v sobotu 3.září 2011 v restauraci Truhlárna v obci Kokořín.
 

27.7.2011
Zdravotní středisko ve Všetatech oznamuje, že p. MUDr. Hrdličková je nemocná. Sestřička v ordinaci Vám v případě potřeby předepíše v dopoledních hodinách léky, a to do 5.8.2011, poté má dovolenou.

22.7.2011
Informace z Obecního úřadu

* MUDr. Alena Hrdličková oznamuje, že v úterý 26.7.2011 nebude odpolední ordinace

* Oznamujeme občanům, že každou sobotu od 14:00 přijíždí do Ovčár pojízdná prodejna čerstvého kravského mléka a čerstvých mléčných výrobků. Prodejna parkuje na návsi u křížku.

* Zveme spoluobčany na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat v úterý 2.8.2011 od 19:00 v zasedací síni obecního úřadu. Přijďte pomoci vybrat budoucího nájemce prostor bývalé obecní hospody, přispět nápadem na cokoli v obci či se zeptat na to, co vás zajímá.

19.7.2011
Informace z Obecního úřadu

* Z důvodu provozní havárie bude přerušena dodávka pitné vody ve středu 20.7. od 23:00 do čtvrtka 21.7. 01:00. Přerušení platí pro obce Nedomice, Všetaty a Dřísy.

* Informace ke stavbě I. etapy kanalizace a ČOV – z výběrového řízení na provozovatele ČOV vyšla vítězně společnost Stavokomplet, s.r.o. z Brandýsa nad Labem.

* Příspěvek na Babybox – obec Nedomice věnovala dar ve výši 1000 Kč na pořízení nového Babyboxu, který bude umístěn u nemocnice Almeda v Neratovicích.

* Komentáře k jízdním řádům ČD pro rok 2011/2012 – připomínky od fanouška železniční dopravy Václava Švarce byly zaslány na Odbor dopravy krajského úřadu. Tímto Václavovi děkujeme

4.7.2011
Informace z Obecního úřadu

* Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, nám zaslal návrhy železničních jízdních řádů našeho regionu pro období 11.12.2011 do 8.12.2012. Jízdní řády jsou vyvěšené na úřední desce u krámu, na webových stránkách obce nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Prosíme občany o návrhy a připomínky, do 15.7.2011. Návrhy a připomínky, které Středočeský kraj obdrží, budou projednány s dopravcem v rámci připomínkových řízení. Připomínky podané po tomto termínu nebude možno do návrhu v plném rozsahu zařadit.

* Porosty borovice černé na stráni jsou postiženy chorobou a některé borovice usychají. Prosíme zájemce o jejich samotěžbu o vyjádření zájmu na obecním úřadě (stačí email, telefon či SMS), do konce prázdnin. Cena za m3 bude upřesněna, těžba bude možná po sklizni přilehlých polí.

* Obec Nedomice vyhlášuje záměr pronájmu místností bývalého pohostinství. Během prázdnin dojde k opravě vnitřních prostor a komínu, provozovna bude k pronajmutí připravena již opravená. Prosíme zájemce o vyjádření a předložení nabídek do 15.7.2011.

* Prázdninové úřední hodiny OÚ – po dobu prázdnin nebude obecní úřad mít otevřeno v pondělí od 19:00 - 20:00. Můžete kdykoli kontaktovat Vladislavu Kohouškovou na tel. č. 724/929 386, Jitku Štyksovou na tel. 606/357 436, a domluvit vše potřebné.

Záměr pronájmu místnosti bývalého pohostinství č.p.12

3.7.2011
ŠKOLA NEDOMICE
Fotogalerie z uplynulého školního roku 2010/2011 v ZŠ a MŠ Nedomice

1.7.2011
NÁVRHY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ČESKÝCH DRAH PRO ROK 2012
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, v souladu se závaznými termíny ke zpracování železničních jízdních řádů na období 2011/2012, nám tímto zasílá návrhy železničních jízdních řádů našeho regionu pro období 11.12.2011 do 8.12.2012.
Vaše návrhy a připomínky prosím oznamte obecnímu úřadu nejpozději do 15. července 2011. Návrhy a připomínky, které Středočeský kraj obdrží, budou projednány s dopravcem v rámci připomínkových řízení. Připomínky podané po tomto termínu nebude možno do návrhu v plném rozsahu zařadit.

Příloha 1 - Návrh železničního JŘ 070 Praha - Turnov
Příloha 2 - Návrh železničního JŘ 072 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem

26.6.2011
Fotogalerie z Dětského dne pro děti z Ovčár a Nedomic na fotbalovém hřišti v Ovčárech, 12.6.2011

23.6.2011
Informace z Obecního úřadu
* Rozloučení se školním rokem v duchu Indiánského odpoledne proběhne ve středu 29.6.2011 od 16:00 v areálu hájenky Mysliveckého sdružení v Nedomicích. Na děti čekají opravdové indiánské soutěže a také rozdávání vysvědčení u ohně! I když se akce koná ve všední den, kdo můžete přijďte se podívat a třeba si také opečete buřta.

* Dne 12.7.2011 proběhne kontrolní prohlídka a předání stavby Rekonstrukce nízkého napětí se zhotovitelem díla. Rekonstrukce se týkala ulice k Nezbedovým, kolem školy, až k trafu naproti Hálovým. Prosíme obyvatele Nedomic, kterým je známa jakákoli závada způsobená touto rekonstrukcí, aby tuto závadu ohlásili na obecním úřadě (osobně, telefonem či mailem …)

* Stejným způsobem vás prosíme o nahlašování závad způsobených stavbou 1. etapy kanalizace.

* Oznamujeme všem sousedům, že v obci nefunguje veřejný rozhlas. Na jeho zprovoznění se pracuje, bude zahájeno jakmile pan Václav Švarc dokončí sloupy, na které se pověsí kabel veřejného rozhlasu.

* Ve středu 29.6.2011 od 20:00 se bude konat zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu.

21.6.2011
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 29.6.2011 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu

 

14.6.2011
Informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Nedomice:
INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

13.6.2011
Výzva k podání nabídky - Oprava povrchu vnitřních prostor bývalého pohostinství
Termín uzávěrky nabídek je pátek 24.6.2011 ve 12,00 hodin.

10.6.2011
Žádost o příspěvek na Babybox
K projednání na příštím zasedání zastupitelstva.

10.6.2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Nedomice 26.5.2011

1.6.2011
DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V OVČÁRECH
v neděli 12. června od 14,00 hodin

Vstupné dobrovolné, pro každé dítě párek zdarma. Na závěr hasiči připraví oblíbenou pěnu.

31.5.2011
Fotogalerie: ČARODĚJNICE V NEDOMICÍCH 2011

20.5.2011
HLÁŠENÍ MÍSTNÍ ROZHLASU
* Čištění nahlášených komínů proběhne v týdnu od 8. do 14.6. 2011

* Přijďte s námi společně založit nedomsko – ovčárské občanské sdružení, v pátek 20.5. od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích.

* 12.6.2011 od 13:00 se na hřišti v Ovčárech bude konat oslava Dne dětí. Vstupné dobrovolné, pro každé dítě párek zdarma. Na závěr hasiči připraví oblíbenou pěnu.

20.5.2011
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 26.5.2011 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedomice

16.5.2011
POZVÁNKA - V pátek 20.5. 2011 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích.
Máte zájem pomoci oživit kulturní, společenský, sportovní … život v našich obcích Ovčáry a Nedomice a je vám více než 15 let? Připadá vám, že děti v našich obcích mají málo příležitosti k vyžití, nebo že by bylo pěkné vylepšit vzhled našich obcí?

Pokud byste rádi alespoň občas pomohli s přípravou akce, nebo třeba nápadem, přijďte s námi společně založit nedomsko – ovčárské občanské sdružení, kterému nejdříve společně zvolíme název. Kdy?
V pátek 20.5. od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích.

4.5.2011
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE 7. - 8. května 2011
V OVČÁRECH
Pořádá ZO ČSCH Ovčáry v areálu Hostince u Šulců.
Akce je podpořena z fondu hejtmana Sč. kraje MUDr. Davida Ratha.

3.5.2011
ZÁPIS DO MŠ Nedomice na školní rok 2011/2012
Dle zákona č.561/2004 Sb. vypisuje ředitelka ZŠ a MŠ Nedomice zápis do Mateřské školy Nedomice pro školní rok 2011/2012 v termínu:
MŠ Nedomice STŘEDA 11. 5. 2011 od 10:00 do 12:00 hodin
Přihlášky budou k dispozici v den konání zápisu v mateřské škole.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nedomice

1.6.2011
DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V OVČÁRECH
v neděli 12. června od 14,00 hodin

31.5.2011
Fotogalerie: ČARODĚJNICE V NEDOMICÍCH 2011

20.5.2011
HLÁŠENÍ MÍSTNÍ ROZHLASU
* Čištění nahlášených komínů proběhne v týdnu od 8. do 14.6. 2011

* Přijďte s námi společně založit nedomsko – ovčárské občanské sdružení, v pátek 20.5. od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích.

* 12.6.2011 od 13:00 se na hřišti v Ovčárech bude konat oslava Dne dětí. Vstupné dobrovolné, pro každé dítě párek zdarma. Na závěr hasiči připraví oblíbenou pěnu.

20.5.2011
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 26.5.2011 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedomice

16.5.2011
POZVÁNKA - V pátek 20.5. 2011 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích.
Máte zájem pomoci oživit kulturní, společenský, sportovní … život v našich obcích Ovčáry a Nedomice a je vám více než 15 let? Připadá vám, že děti v našich obcích mají málo příležitosti k vyžití, nebo že by bylo pěkné vylepšit vzhled našich obcí?

Pokud byste rádi alespoň občas pomohli s přípravou akce, nebo třeba nápadem, přijďte s námi společně založit nedomsko – ovčárské občanské sdružení, kterému nejdříve společně zvolíme název. Kdy?
V pátek 20.5. od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nedomicích.

2.5.2011
Velikonoce 2011 v Nedomicích – foto z řehtání
 

1.5.2011
SDH Ovčáry - Nedomice pořádá
TRADIČNÍ MÁJE S PRŮVODEM OBCÍ V SOBOTU 7. 5. 2011
6,00 stavění máje - 13,00 - průvod obcí - 20,00 májová zábava

25.4.2011
30.dubna 2011 od 18.00 hodin v areálu Hájovna Nedomice
„Pálení čarodějnic“ pro veřejnost.

25.4.2011
Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:

25.4.2011
HLÁŠENÍ MÍSTNÍ ROZHLASU

Návrh 2. změny územního plánu ve Všetatech – do návrhu možno nahlédnout od 20.4.2011 do 20.5.2011 na Úřadě městyse Všetaty, či na http://www.mestys-vsetaty.cz/urad-mestyse/uredni-deska/ -> Informace státní správy. Nejpozději při veřejném projednání, 25.5.2011, od 14:00 v kanceláři starosty, mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem podat námitky proti tomuto návrhu.

Ve středu 11. května 2011 bude přerušena dodávka elektřiny ve Všetatech. Z tohoto důvodu bude v dopoledních hodinách uzavřen Úřad městyse Všetaty (od 6:30 do 12:30 hodin).

10.4.2011
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZŠ a MŠ NEDOMICE
Platba za školu v přírodě v Bližené - první platba  600,- Kč do středy 13.4.
V pondělí 18. 4. 2011 se od 16 hodin koná SCHŮZKA RODIČŮ ZŠ i MŠ.

23.3.2011
Obecní zastupitelstvo zve občany na své zasedání,
které se koná ve čtvrtek 31. března 2011 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ. Hlavním bodem proramu bude schvaleni rozpočtu obce na rok 2011.

23.3.2011
HLÁŠENÍ MÍSTNÍ ROZHLASU
MUDr. Hrdličková  ve čtvrtek 24.3. a v pátek 25.3. neordinuje.
Na OÚ jsou k převzetí letecké snímky Nedomic.
Do konce března lze nahlásit svůj požadavek na čištění a revizi komínu.
TJ Sokol Ovčáry-Nedomice  s FK Ml.Boleslav B v neděli 3. 4. 2011
30.dubna 2011 od 18.00 hodin„Pálení čarodějnic“ .

24.2.2011
Obecní úřad Nedomice pořádá humanitární sbírku starého šatstva
3.3. – 5.3.2011
Sběr bude probíhat v budově obecního úřadu:
3.3.- 4.3.2011 – 08:00 – 16:00
5.3.2011 – 09:00 – 12:00

24.2.2011
HLÁŠENÍ MÍSTNÍ ROZHLASU

Pojízdná prodejna masa – každý čtvrtek mezi 8:15 – 8:45
Humanitární sbírka – ve dnech 3.- 5.3.2011
Ples Cecemínska – 12.3.2011
Informace Finančního úřadu v Neratovicích
Kontrola komína, čištění komínů –  nový předpis o požární bezpečnosti
Přerušení dodávky elektřiny – v celé obci, 28.2. a 4.3. 2011

24.2.2011
Pozvánka na jednání valného shromáždění Honebního společenství Ovčáry - Nedomice dne 5. března 2011.

22.2.2011
POZVÁNKA NA AKCI ŠKOLY NEDOMICE - PYŽAMOVÝ BÁL
V pátek 25.2. srdečně zveme rodiče, prarodiče, tetičky i strýčky na PYŽAMOVÝ BÁL. Začínáme ve 13 hodin ve školní tělocvičně, konec v 15 hodin.

18.2.2011
POZVÁNKA NA PLES CECEMÍNSKA
v sobotu 12.3.2011 hostinec U Jelena, Hlavenec

18.2.2011
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU NA KANALIZACI OBCE NEDOMICE
Písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - veřejná zakázka malého rozsahu kategorie II. služby - ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU NA KANALIZACI OBCE NEDOMICE

17.2.2011
FINANČNÍ ÚŘAD V NERATOVICÍCH INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad v Neratovicích informuje všechny daňové poplatníky, kterým vznikla povinnost podat za rok 2010 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni ve dnech :
• 21. 3. 2011 v čase 14:00 - 17:00 hod. na MěÚ v Kostelci nad Labem
• 23. 3. 2011 v čase 14:00 - 17:00 hod. na Úřadu městyse Všetaty

16.2.2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 2.2.2011

Příloha: Závěr zjištovacího řízení na mlýn Dřísy
Příloha: Rozpočtové opatření č. 5/2010

31.1.2011
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
DNE 28.2.2011 – 8:00-13:00 NEDOMICE - CELÁ OBEC

DNE  4. 3.2011 – 8:00-13:00 NEDOMICE - CELÁ OBEC

16.2.2011
Povolení Sč. kraje k provozování vodovodu:
2117-717100-46356991-1/2 – Nedomice, rozvodná vodovodní síť
2117-717100-46356991-1/1 – Nedomice, přiváděcí řad

31.1.2011
HLÁŠENÍ MÍSTNÍ ROZHLASU

Dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stánkách obce byla založena nová stránka "HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU" v odkazu Informace pro občany. Zde budou v textové podobě zveřejněna všechna hlášení místního rozhlasu OÚ Nedomice.

31.1.2011
Ve školní tělocvičně se každý čtvrtek od 19:00 koná cvičení při hudbě – hodina ZUMBY. Začalo se již 20.1.2011, cena činí 50,- Kč/hod. Předcvičuje Zuzana Přichystalová (733360863) a Veronika Hrabcová (603841020).

31.1.2011
Cvičení pro maminky s dětmi do 2 let – dle zájmu maminek se bude konat v prostorách školy, termín cvičení po telefonické domluvě na výše uvedených kontaktech.

26.1.2011
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku se bude konat ve dnech 1. a 3. 2. 2011, a to vždy od 13 hodin v prvním patře ZŠ a MŠ Nedomice. Těšíme se na Vaše děti i na Vás.

ARCHIV AKTUALIT 2011