Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon/fax: 315 696 128, e-mail:
obec@nedomice.cz

Informace pro občany Informace pro občany  -  DOTACE
 
28.8.2014

Kotlíková dotace 2014 ve Středočeském kraji - PODROBNÉ INFORMACE
Kotlíková dotace 2014 ve Středočeském kraji

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.
Žádosti se budou přijímat osobně od 8.9.2014 od 9:00 hodin v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

29.8.2013
Příspěvek pro domácnosti poškozené bouří ve dnech 5. a 6. srpna 2013

Příspěvek pro domácnosti poškozené bouří - obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu rozsáhlých bouří ve dnech 5. a 6. srpna 2013, mohou Ministerstvo pro místní rozvoj požádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení. Občané, jímž vznikla škoda na obytných místnostech spojená s touto bouřkou, prosím nahlašte se na obecním úřadě. Více informací zde:
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome


28.8.2013
Kotlíková dotace - Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů:


http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/kotlikova_dotace/
Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2013 v 9 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na internetových stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/) a Státního fondu životního prostředí (http://www.sfzp.cz/).

Žádosti o dotaci se budou podávat osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým bude Krajský úřad Středočeského kraje, vchod B z ulice Zborovská, adresa Zborovská 11, Praha 5. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 31. října 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, a to 20 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje a 20 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena