Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obec Nedomice Památky obce Nedomice Zajímavosti
 

Cenné a charakteristické stavby v obci

 
"Bílý křížek"

Starší z křížů stojí v malé zahrádce na prostranství ve vsi směrem ke Všetatům. Nese na přední straně obrácené k východu dobře čitelný nápis "Anno 1834". Kříž je zhotovený z pískovce a byl pravděpodobně postaven nákladem obce.
  

Křížek při cestě na Všetaty

Druhý z kamenných křížů stojí asi 200 metrů za vesnicí směrem od Nedomic ke Všetatům na křižovatce silnice s cestou a je obrácen k jihu. Je z pískovce a nese v podstavci dobře čitelný nápis, psaný kurentním písmem:

1846
Kříž tento darovali ke cti a chvále
též lásky k Kristu Ježissi
Frantissek a Marie Fabiánové manželé.

(Manželé Fabiánovi hospodařili na gruntě č. 31 a František Fabián byl tou dobou posledním rychtářem v Nedomicích).

 


Křížek z r. 1881 před obcí směrem na Chrást

Na katastru sousední obce Ovčáry stojí za vesnicí směrem k Chrástu křížek, který pochází z doby, kdy byly obě obce Nedomice i Ovčáry sloučeny pod názvem Nedomice. Stojí v místě, kde se silnice křižovala s cestou vedoucí od mostu u Kostelce přes Cecemín k Čečelicím. Tento kříž je kamenické dílo sochaře F. Kofránka z Hořic a jako materiálu je použito hořického pískovce. Byl postaven roku 1881, dle nápisu:

Z poslední vůle manželů
Štamfesta Václava a Anny z Nedomic č. 11
.

Kříž je obrácen k východu a ve stěnách jeho mohutného těla jsou vytesány reliéfy svatých. Na stranu východní znázorňující boleslavské Paladium s chrámem, na severní straně stojí sv. Václav, na západní straně sv. Anna a k jihu sv. Jan Nepomucký.

 
  Zvonička v Nedomicích

Zvoneček v Nedomicích byl původně zavěšen na dřevěném sloupu, rozsoše kryté stříškou a stál v místech, kde dnes stojí pomník padlých. Sloup byl obezděn zdivem. Roku 1900 při stavbě hasičské zbrojnice, byla přistavěna zděná zvonička na níž byl zvonek zavěšen.
 
Pomník padlým v 1. světové válce v Nedomicích

Pomník byl odhalen 26. července 1925. Dílo sochaře Emanuela Zentnera z Brandýsa nad Labem. 

Stavební náklad 14 000 Kč byl opatřen obecním zastupitelstvem a „Výborem pro postavení pomníku“ za vedení předsedy p. J. Svobody. Slavnostní projev přečetl štábní kapitán legionář Otakar Vaněk z Prahy.

Pomník představuje dítě s matkou hledící do dáli. Na podstavci je nápis: "Žně opět tu a naši ještě nejdou".

Po straně jména všech šestnácti padlých nedomických spoluobčanů. 
 
 
Vinice a vinařstvíNa jižních svazích Cecemína, se kdysi znamenitě dařilo vinné révě. Od Všetat až ke Dřísům nám dosud místní názvy tratí naznačují, že se zde víno pěstovalo. "Na vinici, ve vinici, pod vinicí, vinička, nad viničkou" taková a podobná místní jména pozemků, jak je dosud slyšíme jmenovat nám napovídají, že se zde víno pěstovalo.

Podle Bohuslava Balbína se píše, že vinice na svazích Cecemína založila kněžna Ludmila, manželka pražského knížete Bořivoje. Pověst dále vypráví, že na vinici táhnoucí se od Dřís k Nedomicím sám kníže „Václav révu ošetřoval, víno tlačil a pro mešní účely připravoval.“

Zcela určité a doložené zprávy o vinicích nacházíme v urbáři brandýského panství z roku 1651, kde se píše o jiřické vinici, která v 16. století patřila rytířům Vančurům z Řehnic a na Jiřicích a později přešla spolu s ostatním zbožím roku 1615 do svazku brandýského panství.

Během času se přestalo víno na svazích Cecemína pěstovat. Nejdříve zanikly selské vinice a roku 1747 i vinice panské. Nejdéle se udržela veliká vinice kapitulní, která dávala užitek ještě koncem 18. století. I ta však zanikla, když se do Čech začalo dovážet levnější víno z Uher. Pozemky po bývalých vinicích byly osázeny ovocnými stromy, především švestkami.

Zvoneček v Nedomicích

Zvoneček v Nedomicích byl původně zavěšen na dřevěném sloupu, rozsoše kryté stříškou a stál v místech, kde dnes stojí pomník padlých. Sloup byl obezděn zdivem. Roku 1900 při stavbě hasičské zbrojnice, byla přistavěna zděná zvonička na níž byl zvonek zavěšen. V první světové válce nebyl zabaven a nebyl odvezen, jako řada jiných zvonků. Teprve ve druhé světové válce byl sejmut a 16. března 1942 odvezen. Po válce nebyl nalezen a Nedomičtí občané si opatřili zvonek nový.

Zvonek byl v provozu do r. 1975, kdy zemřel poslední zvoník. Funkce zvonku byla obnovena po jeho rekonstrukci a opravě zvoničky v roce 2001. Tentokrát již na elektropohon.
Zvonění probíhá 2x denně,
v poledne a v 18.00 večer

historický obrázek zvoničky
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena