Dokument Vyvěšeno Sejmuto
V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A¨O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ- veřejný vodovodní řad, řad tlakové kanalizace

31.5.2021

16.6.2021
MZE - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

31.5.2021

18.6.2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 .

7.5.2021 15.6.2021

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 3.5.2021

26.4.2021 4.5.2021

Návrh závěrečného účtu obce Nedomice za rok 2020
Příloha 1 – Závěrečný účet obce Nedomice 2020 – komentář
Příloha 2 – FIN 2-12 M ke dni 31.12.2020
Příloha 3 – Rozvaha ke dni 31.12.2020
Příloha 4 – Výsledovka ke dne 31.12.2020
Příloha 5 – Výkaz Příloha ke dne 31.12.2020
Příloha 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání obce Nedomice za rok 2020
Příloha 7 – Účetní výkazy za rok 2020 ZŠ a MŠ Nedomice
Příloha 8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařené obce Nedomice za rok 2020 s prvky pro zrakově postižené od KÚ

 

16.4.2021 4.5.2021
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2020
FIN212
PRILOHA
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.
ROZVAHA
VYSLEDOVKA
 
16.4.2021 12.5.2021

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021

11.4.2021 26.5.2021
Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2021 9.4.2021 12.5.2021
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 24.3.2021 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 16.3.2021 25.3.2021
Veřejná vyhláška SPU 090326/2021 - oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KOPÚ.
Priloha_883662788_3_odvolani_-_Makovska.pdf
Priloha_883662788_4_odvolani_do_rozhodnuti_-_TOMI-pisek_s.r.o..
15.3.2021 31.3.2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
10.3.2021 12.5.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ovčáry u Dřís s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú Nedomice pod č.j. SPU 443265/2020.

Rozhodnutí SPÚ č.j. SPU-443265/2020 - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

 
1.2.2021 17.2.2021
SPÚ_KOPU_1 Rozhodnuti o schválení návrhu.
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.
25.1.2021 10.2.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉ ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDOMICE a úplného znění Územního plánu Nedomice po vydání jeho Změny č. 1 8.1.2021 24.1.2021

Oznámení o vydání OOP - změna č. 1 ÚP Nedomice.pdf
Z1_UP_Nedomice_text_a_prilohy.pdf
P1_ZCU.pdf
P2_HLV.pdf
O1_KOV.pdf
P3_VPZ.pdf
O2_ZPF.pdf

Úplné znění Územního plánu včetně změny č. 1.

UZ_UP_po_Z1_Nedomice_text.pdf
P2_HLV.pdf
P3_VPZ.pdf
P1_ZCU.pdf
O1_KOV.pdf
22.12.2020 6.1.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020. 22.12.2020 31.12.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 21.12.2020 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 14.12.2020 22.12.2020
OZV 2/2020, o poplatku za komunální odpad. 1.12.2020 17.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020. 1.12.2020 31.12.2020
VKM - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023.

VKM - Návrh rozpočtu na rok 2021.
20.11.2020 31.12.2020
DSO Cecemínsko návrh rozpočtu 2021 20.11.2020 18.12.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 30.11.2020 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 20.11.2020 1.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nedomice na roky 2020 až 2024 11.11.2020 1.12.2020
Návrh rozpočtu obce Nedomice na rok 2021. 11.11.2020 1.12.2020
Nedomice - OOP - PUP Na Pískách 22.10.2020 7.11.2020
Schválené rozpočtové opatření 3/2020 21.10.2020 31.12.2020
Omezení rozsahu úředních hodin OÚ. 12.10.2020 26.10.2020
 OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů 22.9.2020 7.10.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce. 18.9.2020 1.12.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 21.9.2020 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 11.9.2020 22.9.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Oznámení o době a místu konání voleb. 9.9.2020 5.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Vyrozumění o školení pro OVK. 9.9.2020 5.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Oznámení o svolání zasedání OVK. 9.9.2020 5.10.2020
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Nedomice s výkladem zpracovatele, které se uskuteční dne 7. 10. 2020 (středa) v 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedomice
Příloha: dokumentace ke stažení (ZIP)
4.9.2020 15.10.2020
SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Nedomice. 12.8.2020 28.8.2020
SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Ovčáry u Dřís. 12.8.2020 28.8.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, OOP ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.pdf 29.7.2020 31.12.2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst“ silnice č. II/331, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) 10.7.2020 1.8.2020
Ovčáry - rekonstrukce vážních míst -  umístění dopravního značení 9.7.2020 2.8.2020
Schválené rozpočtové opatření 2/2020. 1.7.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí kNN 17RD Nedomice. 23.6.2020 10.7.2020
Návrh výroku - dělení pozemku Matějček Nedomice.
Situace - dělení pozemku Matějček Nedomice.
19.6.2020 7.7.2020
Schválený závěrečný účet  obce Nedomice za rok 2019

1. Příloha - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 + komentář
2. Příloha - FIN 2-12 M ke dni 31.12.2019
3. Příloha – Rozvaha ke dni 31.12.2019
4. Příloha – Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019
5. Příloha – Příloha ke dni 31.12.2019
6. Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2019 s prvky pro zrakově postižené od KÚ)

7. Příloha – Výkazy p.o. ZŠ a MŠ Nedomice
Rozvaha_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
Výkaz_zisku_a_ztraty_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
Příloha_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
 
15.6.2020 4.5.2021
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 15.6.2020 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 5.6.2020 16.6.2020
Schválené rozpočtové opatření 1/2020. 2.6.2020 31.12.2020
 Zahájení ÚŘ - kNN 17RD, Nedomice. 26.5.2020 12.6.2020
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 19.5.2020 24.6.2020
Návrh závěrečného účtu  obce Nedomice za rok 2019

1. Příloha - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 + komentář
2. Příloha - FIN 2-12 M ke dni 31.12.2019
3. Příloha – Rozvaha ke dni 31.12.2019
4. Příloha – Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019
5. Příloha – Příloha ke dni 31.12.2019
6. Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2019 s prvky pro zrakově postižené od KÚ)

7. Příloha – Výkazy p.o. ZŠ a MŠ Nedomice
Rozvaha_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
Výkaz_zisku_a_ztraty_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
Příloha_2019-12 ZŠ a MŠ Nedomic.pdf
 
19.5.2020 15.6.2020
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí Nedomice. 15.5.2020 2.6.2020
Svazek měst a obcí VKM - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2019
Svazek měst a obcí VKM - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
Rozvaha k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019
12.5.2020 12.5.2021
Záměr pronajmout pozemek p.č.64. 7.5.2020 25.5.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 6.5.2020 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 27.4.2020 7.5.2020
VV FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020. 27.4.2020 27.5.2020
Oznámení záměru vložení majetku do hospodaření 21.4.2020 7.5.2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019. 8.4.2020  1.7.2020
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - Finanční úřad pro Středočeský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 8.4.2020 12.5.2020
MZe - Veřejná vyhláška, OOP - lesy kůrovec 6.4.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, oprava povrchu komunikace III/10158 v obci Dřísy 20.3.2020 11.5.2020
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR
USNESENÍ VLÁDY ČR - NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 h dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
USNESENÍ VLÁDY ČR o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
13.3.2020 13.4.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 19.3.2020 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 9.3.2020 20.3.2020
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2020 (xls)
 
6.3.2020 18.9.2020
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2020 (xls)
 
6.3.2020 18.9.2020
OZNÁMENÍ A VÝZVA - Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Neratovice 2020 3.3.2020 3.6.2020
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o umístění stavby "Veřejné osvětlení, datové rozvody, doprovodná zeleň" 26.2.2020 14.3.2020
Výroční zpráva 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 26.2.2020 1.3.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v působnosti silničního správního úřadu Neratovice 20.1.2020 4.2.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2020 8.1.2020 28.2.2020
Oznámení o zveřejnění,  DSO Svazek měst a obcí VKM - Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet na rok 2020 20.12.2019 6.1.2021
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy 18.12.2019 20.1.2020
Ministerstvo zemědělství Č.j.: 63920/2019-MZE-16212 - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 11.12.2019 14.2.2020
Schválený rozpočet obce Nedomice - závazné ukazatele 2020.pdf
Schválený rozpis rozpočtu 2020 součtování po paragrafech
10.12.2019 1.12.2020
Rozpočtová opatření č.4/2019 10.12.2019 31.12.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 9.12.2019 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 29.11.2019 10.12.2019
Poskytnutí informace dle z. 106_č.j. 545_2019.pdf 27.11.2019 26.2.2020
Základní škola a mateřská škola Nedomice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 22.11.2019 1.12.2020
Základní škola a mateřská škola Nedomice - Návrh rozpočtu na rok 2020
Příloha: Podrobný návrh rozpočtu školy na rok 2020
22.11.2019 1.12.2020
Obec Nedomice - Návrh rozpočtu na rok 2020
Příloha: FIN k 31.10.2019
22.11.2019 10.12.2019
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 22.11.2019 20.12.2019
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2020 22.11.2019 20.12.2019
727458616_2_Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedomice_cj._SPU_465270-2019. 19.11.2019 6.1.2020
SPÚ - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nedomice. 19.11.2019 6.1.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 34/3  18.11.2019 10.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 - Svazek měst a obcí VKM

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 až 2022 - Svazek měst a obcí VKM
12.11.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozuna pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) a k.ú. Nedomice (717100), k.ú. Všetaty (787485) . 11.11.2019 26.11.2019
Rozpočtová opatření č.3/2019 31.10.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava silničního provozu II/24420
Rozhodnutí - omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky
29.10.2019 6.1.2020
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2019 (xls)
23.10.2019 6.3.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 30.10.2019. 22.10.2019 30.10.2019
Poskytnutí informace podle z. 106/2019. 16.10.2019 26.2.2020
ZZŘ - Optimalizace traťového úseku Lysá n.L.-Mělník. 7.10.2019 22.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 2.10.2019 18.11.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice III/24420, ul. Nedomická, Nedomice. 23.9.2019 11.11.2019
Rozhodnutí  - Omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky "Rekonstrukce komunikace" silnice č. III/24420, ul. Nedomická, Nedomice.od 23.9.2019 do 6.11.2019. 18.9.2019 6.11.2019
Rozhodnutí - Zvláštní užívání místní komunikace pro provádění stavebních prací v rámci akce: "Rekonstrukce komunikace" silnice č. III/24420, ul. Nedomická, Nedomice.od 23.9.2019 do 6.11.2019. 18.9.2019 6.11.2019
Veřejná vyhláška - pověření výkonem činnosti oborného lesního hospodáře. 11.9.2019 11.11.2019
Oznámení záměru prodeje pozemků. 9.9.2019 31.10.2019
Poskytnutí informace dle z. 106/1999Sb.  8811_2019. 19.8.2019 26.2.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 22.8.2019 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 14.8.2019 23.8.2019

Veřejná vyhláška - Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře

9.8.2019 26.8.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu - zákazové dopravní značky na bezejmenné místní komunikaci (Cecemín). 23.7.2019 8.8.2019
Svazek obcí Cecemínsko - Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2018 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. 28.6.2019 6.1.2020
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
Příloha číslo 1 –  Závěrečný účet obce Nedomice za rok 2018 – komentář
Příloha číslo 2 – FIN 2-12 M ke dni 31.12.2018
Příloha 3 Rozvaha ke dni 31.12.2018
Příloha 4 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2018
Příloha 5 Příloha ke dni 31.12.2018
Příloha 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2018
Příloha 7 Výkazy p.o. ZŠ a MŠ Nedomice

 
25.6.2019 16.6.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 24.6.2019 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 14.6.2019 25.6.2019
Zahájení zjišťovacího řízení - Optimalizace trať.úseku Lysá n.L.-Mělník. 7.6.2019 24.6.2019
Rozpočtová opatření č.2/2019 28.5.2019 31.12.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 27.5.2019 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 20.5.2019 28.5.2019
190514_priloha_675345397_0_434_2019 Dělení Z10.pdf
190514_priloha_675345397_1_Dělení Z10 Nedomice.pdf
14.5.2019 31.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce Nedomice za rok 2018 10.5.2019 25.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Příloha číslo 1 –  Závěrečný účet obce Nedomice za rok 2018 – komentář
Příloha číslo 2 – FIN 2-12 M ke dni 31.12.2018
Příloha 3 Rozvaha ke dni 31.12.2018
Příloha 4 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2018
Příloha 5 Příloha ke dni 31.12.2018
Příloha 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2018
Příloha 7 Výkazy p.o. ZŠ a MŠ Nedomice

 
10.5.2019 25.6.2019
Oznámení Svazek města a obcí VKM - Závěrečný účet za ro 2018. 9.5.2019 30.6.2020
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb a Svolání zasedání OVK.
30.4.2019 15.5.2019
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze - zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
26.4.2019 27.5.2019
Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf
 
Příloha.pdf
 
Rozvaha.pdf 
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf

 
16.4.2019 29.5.2019
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019, č.j._KHSSC_16260. 8.4.2019 14.6.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 15.4.2019 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 5.4.2019 16.4.2019
Rozpočtová opatření č.1/2019 2.4.2019 31.12.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - Svazek měst a obcí VKM za rok 2018
Přílohy:
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 - Svazek měst a obcí VKM
Rozvaha k 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
 
2.4.2019 9.5.2019
Nařízení dražby - dražební vyhláška č.j. 054 EX 247/11 - 333. 1.4.2019 7.5.2019
Zpráva o stavu bezpečnosti a VP v rámci působnosti OOP Kostelec nad Labem za rok 2018 28.3.2019 30.9.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019, Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, Informace o počtu a sídle volebních okrsků. 25.3.2019 26.5.2019
Pozvánka na veřejnou schůzi konanou dne 1.4.2019 21.3.2019 1,4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničních přejezdů Ovčáry a Všetaty
Ovčáry - termín uzavírky 4.4.2019 od 8,00 hodin - 5.4.2019 do 18,00 h
Všetaty - termín uzavírky 9.4.2019 od 8,00 hodin - 12.4.2019 do 18,00 h
20.3.2019 15.4.2019
Záměr pronájmu pozemku o výměře 0,6 ha v půdním bloku 7502/8 v
k.ú. Nedomice.
13.3.2019 2.4.2019
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2019 (xlsx)
4.3.2019 23.10.2019
Výroční zpráva 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 1.3.2019 26.2.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná 6.2.2019  v zasedací místnosti Obecního úřadu. 29.1.2019 7.2.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2019 7.1.2019 31.12.2019
Schválený rozpočet obce Nedomice na rok 2019 s rozpisem. 11.12.2018 6.1.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2018.pdf 10.12.2018 31.12.2018
VKM - Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2019. 3.12.2018  6.1.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná 10.12.2018  v zasedací místnosti Obecního úřadu. 29.11.2018 11.12.2018
Návrh rozpočtu obce Nedomice na rok 2019
výkaz FIN 2-12 říjen 2018
23.11.2018 11.12.2018
VKM - Návrh rozpočtu na rok 2019. 22.11.2018 31.1.2019
VKM - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2021. 22.11.2018 6.1.2021
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.doc 8.11.2018 21.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2019:. 
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle paragrafů.pdf
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle položek.pdf
Svazek obcí Cecemínsko - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.pdf
8.11.2018 ¨19.12.2018
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 29.10.2018 od 19:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu 20.10.2018 30.10.2018
Záměr pronájmu prodejny potravin. 27.9.2018 29.10.2018
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 26.9.2018 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 19.9.2018 27.9.2018
Volby do zastupitelstev měst a obcí konané 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb.
19.9.2018 8.10.2018
ČEZ Distribuce, a.s.  Upozornění na okleštění stromoví  11.9.2018 30.11.2018
Volby do zastupitelstev měst a obcí konané 5. a 6. října 2018
Počet a sídlo volební okrsků.
20.8.2018 8.10.2018
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 15.8.2018 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 7.8.2018 16.8.2018
Pozemkový úřad - KOPU - vyložení soupisu nároků. 3.8.2018 20.8.2018

Volby do zastupitelstev měst a obcí konané 5. a 6. října 2018
Počty podpisů voličů na kandidátních listinách.
13.7.2018 8.10.2018

VV - Rozhodnutí o umístění stavby Nedomice - oprava místních komunikací.
Nedomice - situace Na Ohradu.pdf
Nedomice - situace Kozí.pdf
Nedomice - situace Oskořínek a Stránský.pdf
29.6.2018 15.7.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 25.6.2018 12.9.2018
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Usnesení
19.6.2018 5.7.2018
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís  18.6.2018 4.7.2018
Veřejná vyhláška - Nedomice - oprava místních komunikací. 18.5.2018 3.6.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedomice, s částí k. ú. Všetaty. 16.5.2018 1.6.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k. ú. Všetaty a k. ú. Chlást u Tišic. 16.5.2018 1.6.2018
Veřejná vyhláška - Nedomice - oprava místních komunikací. 16.5.2018 18.5.2018
Oznámení o zveřejnění elektronického dokumentu "Závěrečný účet svazku VKM za rok 2017". 11.5.2018 9.5.2019
Volby do zastupitelstev měst a obcí konané 5. a 6. října 2018
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022
4.5.2018 8.10.2018
OZV 01_2018 místní poplatky.pdf
OZV 02_2018 veřejná zeleň.pdf
OZV 03_2018 kulturní akce.pdf
OZV 05_2018 pohyb psů.pdf
3.5.2018 19.5.2018
Schválený závěrečný účet 2017.pdf
Závěrečný účet za rok 2017 – komentář
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nedomice za rok 2017
Návrh závěrečného účtu 2017_Př1.
FIN 2-12 prosinec_Př2.
Rozvaha Př3.
Výkaz zisku a ztraty Př4.
Priloha Př5.

Rozvaha škola 20171231_Př7_1.pdf
Výkaz zisku a ztráty škola 20171231_Př7_2.pdf
Příloha škola 20171231_Př7_3.pdf
2.5.2018. 25.6.2019
Gefos - majetkove vypořádání Povodí Labe - Nedomický potok a Tišický potok 30.4.2018 30.10.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí, zpřístupnění k nahlédnutí veřejného předpisného seznamu. 27.4.2018 28.5.2018
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 2.5.2018 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 23.4.2018 3.5.2018
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě:
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2018 (xlsx)
 
10.4.2018 12.9.2018
Finanční úřad - Zpřístupěn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018. 10.4.2018 12.5.2018
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
Návrh závěrečného účtu 2017_Př1.pdf
FIN 2-12 prosinec_Př2.pdf
Rozvaha 20171231_Př3.pdf
Výkaz zisku a ztraty 20171231_Př4.pdf

 
3.4.2018 2.5.2018.
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2017

Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf
Cecemínsko - Příloha.pdf
Cecemínsko - Rozvaha .pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf

 
19.3.2018 4.4.2018
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2017 19.3.2018 27.4.2018
Zápis z úvodního jednání - komplexní pozemková úprava v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty a komplexní pozemková úprava k.ú Ovčáry u Dřís s částí k.ú. Všetaty a Chrást u Tišic. 1.2.2018 16.2.2018
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 7.2.2018 ve Venkovské cukrárně. 30.1.2018 8.2.2018
Rozpočtové opatření 1/2018.pdf 22.1.2018 31.12.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta. 15.1.2018 28.1.2018
Výsledky I. kola volby prezidenta republiky. 15.1.2018 28.1.2018
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 22.1.2018 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 12.1.2018 23.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volba prezidenta
19.12.2017 15.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Svolání okrskové volební komise
18.12.2017 22.12.2017
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku VKM na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM na rok 2019 a 2020. 15.12.2017 6.1.2021
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2018 4.12.2017 31.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
  
27.11.2017 28.1.2018
Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty - pozvánka na úvodní jednání.   24.11.2017 11.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu 2019_2022_schválený.pdf 20.11.2017 1.12.2020
Schválený rozpočet roku 2018 s rozpisem 16.11.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření 5_2017.pdf 16.11.2017  31.12.2017
Schválený rozpočet roku 2018 s rozpisem 16.11.2017 1.12.2017
Oznámení zjišťování průběhu hranic pozemků ve dnech 12. - 13.12.2017 10.11.2017 15.12.2017
VKM - návrh rozpočtu na rok 2018 9.11.2017 12.12.2017
VKM - střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020 9.11.2017 12.12.2017
DSO Cecemínsko - střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 9.11.2017 15.12.2017
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 8.11.2017 24.11.2017
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 15.11.2017 6.11.2017 16.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 (dle položek)
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 (dle paragrafů)
3.11.2017 15.12.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019_2022.pdf
31.10.2017 20.11.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Příloha: FIN za září 2017.
25.10.2017 16.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny konané 20. a 21.10.2017 za obec Nedomice. 23.10.2017 31.10.2017
Obec Nedomice zveřejňuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v Nedomicích za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží. 23.10.2017 21.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb
2.10.2017 22.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
26.9.2017 22.10.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2018.pdf 26.9.2018 31.12.2018
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
 
20.9.2017 21.1

24.10.2017

0.2017

MZE - Opatření obecné povahy,  zákaz těžby smrk a borovice 14.9.2017 24.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
5.9.2017 22.10.2017
Rozpočtové opatření č. 04/2017. 30.8.2017 31.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
21.8.2017 23.10.2017
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 29.8.2017 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 21.8.2017 30.8.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2018.pdf 15.8.2018 31.12.2018
Nabídka pozemků SPÚ k pronájmu – katastrální území Nedomice. 2.8.2017 2.9.2017
Rozpočtové opatření č. 03/2017. 30.6.2017 31.12.2017
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 29.6.2017 od 19:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu 20.6.2017 3.7.2017
Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Nedomice. 30.5.2017 12.6.2017
Rozhodnutí o vyhlášení konkurzního řízení 30.5.2017 12.6.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2018.pdf 2.5.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017", vydal FÚ pro Středočeský kraj, 28.4.2017 29.5.2017
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 27.4.2017 2.5.2018
Rozpočtové opatření č. 02/2017. 27.4.2017 31.12.2017
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek. 19.4.2017 5.5.2017
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 26.4.2017 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
 
18.4.2017 27.4.2017
OZNÁMENÍ SPÚ - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nedomice, s částí k.ú. Všetaty
 
11.4.2017 26.4.2017
OZNÁMENÍ SPÚ o vstupu a vjezdu na pozemky - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nedomice, s částí k.ú. Všetaty 11.4.2017 12.5.2017
Zápis do 1. třídy ZŠ Nedomice - čtvrtek 6. dubna 2017. 31.3.2017 7.4.2017
Závěrečný účet obce Nedomice za rok 2016 - návrh. 21.3.2017 27.4.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání Obce Nedomice za rok 2016. 21.3.2017 27.4.2017
Svazek měst a obcí VKM - Oznámení o místě zveřejnění dokumentů svazku a možnosti jejich nahlédnutí. 21.3.2017 27.4.2017
Pozvánka na jednání řádné Valné hromady HS, která se koná 1.4.2017 20.3.2017 2.4.2017
Návrh Závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2016
16.3.2017 2.4.2017
Č. j. SVS/2017/032268-S, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
- ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.
13.3.2017 10.4.2017
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2016, včetně příloh 10.3.2017 27.3.2017
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2016 10.3.2017 27.3.2017
Č. j. SVS/2017/031696-S, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
- ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.
10.3.2017 10.4.2017
Změna 4 ÚP – Dřísy, veřejné projednání 27.2.2017 8.4.2017
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)
27.2.2017 27.3.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mění mimořádná veterinární opatření "Záryby a okolí" vydaná pod č.j. SVS/2017/017489-S ze dne 9.2.2017.
Mapka oblasti
14.2.2017 13.3.2017
MŽÚ Č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Příloha: OON
14.2.2017 2.3.2017
Rozpočtové opatření č. 01/2017. 7.2.2017 31.12.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mění mimořádná veterinární opatření "Kostelec nad Labem a okolí" vydaná pod č.j. SVS/2017/017199-S ze dne 5.2.2017.
Mapka oblasti
6.2.2017 10.3.2017
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 6.2.2017 od 19:00 ve Venkovské cukrárně
 
27.1.2017 7.2.2017
Schválený rozpočet roku 2017 s rozpisem.pdf 19.12.2016 5.1.2017
Návrh rozpočtu 2017 svazek obcí VKM 14.12.2016 6.1.2017
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 19.12.2016 od 18:00 ve Venkovské cukrárně u Gruberů 12.12.2016 20.12.2016
 Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 6.12.2016 6.1.2017
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změněných map BPEJ pro k.ú. Nedomice. 6.12.2016 7.1.2017
Návrh rozpočtu obce Nedomice na rok 2017 1.12.2016 20.12.2016
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu 16.11.2016 od 19,30 hodin. 8.11.2016 18.11.2016
 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2017. 21.10.2016 21.11.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škold na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Přílohy:
Návrh opatření obecné povahy
Tabulka - přehled o usmrcených jedincích kormorána velkého

 
18.10.2016 30.11.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR - druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 28 Mělník se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin.
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
10.10.2016 16.10.2016
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Nedomice. 10.10.2016 16.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016:
Oznámení o době a místě konání voleb
18.8.2016 9.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
18.8.2016 9.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
8.8.2016 9.10.2016
Informace o vydaném územním plánu Nedomice 1.8.2016 16.8.2016
Základní škola a Mateřská škola Nedomice, okres Mělník,
Nedomice 78, 27714 přijme učitelku MŠ na částečný úvazek, s nástupem od 1.9.2016.
Požadujeme odbornou kvalifikaci dle zákona.
17.7.2016 1.9.2016
Základní škola a Mateřská škola Nedomice, okres Mělník,
Nedomice 78, 27714 přijme učitelku 1. stupně ZŠ na celý úvazek, s nástupem od 1.9.2016.
Požadujeme odbornou kvalifikaci dle zákona, znalost anglického jazyka.
17.7.2016 1.9.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu Nedomice
Přílohy:
ÚZEMNÍ PLÁN NEDOMICE 2016 -  TEXTOVÁ ČÁST
Výkres O1_koordinacni.png
Výkres O2_ZPF.png
Výkres O3_doprava.png
Výkres O4_vodovod.png
Výkres O5_kanalizace.png
Výkres O6_elektro_spoje.png
Výkres O7_SUV.png
Výkres P1_zakladni_cleneni.png
Výkres P2_hlavni.png
Výkres P3_VPS.png

celý územní plán
ke stažení ve formátu ZIP
1.7.2016 18.7.2016

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná 30.6.2016.
 
22.6.2016 1.7.2016

Záměr obce Nedomice pronajmout prostory sloužící k podnikání v části budovy čp.12, za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.
Půdorys potraviny přízemí.pdf
Půdorys potraviny podkroví.pdf
14.6.2016 30.6.2016

Dražební vyhláška 031 Ex 1556/13 - 46 – dobrovolná dražba
13.6.2016 12.7.2016
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 13.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedomice. 6.6.2016 14.6.2016
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2015 7.6.2016 30.6.2016
VV - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Nedomice včetně části k.ú. Všetaty 1.6.2016 16.6.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015 27.5.2016 30.6.2016
Stavební povolení na stavbu "Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice, Ovčáry, Všetaty" 19.5.2016 6.6.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
Rozhodnutí o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nedomice.

Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Nedomice, příspěvkové organizace.
18.4.2016 16.5.2016
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OVČÁRY 18.4.2016 23.5.2016
Veřejná vyhláška - ústní jednání "Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice. 12.4.2016 27.4.2016
OZNÁMENÍ k pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Nedomice pro Ing. Vladimíra Pešla 24.3.2016 29.4.2016
Oznámení k zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Nedomice.
Vydal. Státní pozemkový úřad
24.3.2016 8.4.2016
Oznámení o uložení písemnosti panu Ondřeji Levému - Rozhodnutí  ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 19.3.2016 4.4.2016
Oznámení o zahájení stavebního řízení - bez ústního jednání "Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice. 17.3.2016 12.4.2016
Závěrečný účet DSO Cecemínsko 2015.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015 (1).pdf
Fin 2 12 122015.pdf
Příloha 122015.pdf
Rozvaha 122015.pdf
Výkaz zisků a ztráty 2015.pdf
14.3.2016 30.3.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace 1.2.2016 (xlsx)
Informace pro veřejnost.pdf
11.3.2016 30.6.2016

Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na r. 2016
Účetní závěrka a závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za r. 2015:
VKM - příloha1
VKM - příloha 2
VKM - příloha 3
VKM - příloha 4

VKM - příloha 5
1.3.2016 20.3.2016
Oznámení o uložení písemnosti panu Ondřeji Levému - výzva k uplatnění práv účastníků správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu před vydáním Rozhodnutí 29.2.2016 15.3.2016
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 1.3.2016 23.2.2016 1.3.2016
Oznámení o uložení písemnosti panu Ondřeji Levému, Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 19.2.2016 5.3.2016
Základní škola a Mateřská škola Nedomice, okres Mělník,
Nedomice 78, 27714 přijme učitelku 1. stupně ZŠ na celý úvazek, s nástupem od 1.2.2016.
Požadujeme odbornou kvalifikaci dle zákona, znalost anglického jazyka.
29.12.2015 1.2.2016
Veřejná vyhláška KÚSK - byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016).pdf , naše č.j. 53/2016 29.1.2016 23.2.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 4 ÚP Dřisy 22.1.2016 22.2.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy "Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje. 13.1.2016 30.1.2016
Základní škola a Mateřská škola Nedomice, okres Mělník,
Nedomice 78, 27714 přijme učitelku MŠ na částečný úvazek, s nástupem od 1.1.2016.
Požadujeme odbornou kvalifikaci dle zákona.
20.12.2015 2.1.2016
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 10.12.2015 1.12.2015 11.12.2015
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Nedomice.
Veřejné projednání návrhu ÚP Nedomice se koná v pondělí 25. ledna 2016 v 15,30 hodin se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Nedomice.
Příloha:
Návrh územního plánu ke stažení ZIP (20MB)
 
1.12.2015 25.1.2016
Návrh rozpočtu obce Nedomice na rok 2016 25.11.2015 10.12.2015
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2016 12.11.2015 10.12.2015
Výzva k podání nabídky koncesním řízení malého rozsahu "Provozovatel kanalizace DSO Cecemínsko". 6.11.2015 9.12.2015
Konkurz na obsazení funkce ředitele/ ředitelky Základní školy a Mateřské školy Nedomice. 4.11.2015 30.11.2015
Základní škola a Mateřská škola Nedomice, okres Mělník,
Nedomice 78, 27714 přijme učitelku MŠ na částečný úvazek, s nástupem od 1.11.2015.
Požadujeme odbornou kvalifikaci dle zákona.
27.10.2015 1.11.2015
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 22.10.2015 13.10.2015 23.10.2015
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 3.9.2015 26.8.2015 4.9.2015
Záměr pronajmout nebytové prostory bývalé provozovny pohostinství v č.p. 12 v Nedomicích. 10.8.2015 10.9.2015
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na službu „Projekt regenerace sídelní zeleně v obci Nedomice“
10.8.2015 25.8.2015
OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OVČÁRY 21. 7. 2015
Vydal: MěÚ Neratovice, Č.j.: MěÚN/33739/2015
150630_288480980_1_OOP-text-navrh.PDF (2 MB)
150630_288480980_0_4-T-LEG-KOO.PDF (420 kB)
 
17.7.2015 21.8.2015
Veřejná vyhláška -Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02.
150716_292835761_0_Navrh_OOP_CZ02.pdf (358 kB)
150716_292835761_1_PZKO_CZ02_final_final_.pdf (4 MB)
 
17.7.2015 17.8.2015
Sdělení -  od 8. do 16. srpna 2015 nebude matrika ve Všetatech
moci vykonávat svou činnost.
17.7.2015 16.8.2015
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice „Strážník Obecní policie obce Šestajovice“
 
24.6.2015 22.7.2015
Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce Nedomice, které se uskuteční v pondělí 22.6.2015 15.6.2015 23.6.2015
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015 od 30.4. do 1.6.2015)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2015 1.6.2015
Pozvánka Krajské hygienické stanice ke zkouškám znalosti hub v roce 2015 27.4.2015 11.5.2015
Oznámení společného jednání o návrhu ÚP Nedomice dne 5.5.2015
Přílohy.
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDOMICE
ÚP NEDOMICE - TEXTOVÁ ČÁST
Předpokládané zábory půdního fondu
Dopravní infrastruktura
Zásobování pitnou vodou

Kanalizace
Zásobování elektrickou energií, spoje
ÚP - výkres širších vztahů
Základní členění území
ÚP - hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
ÚP - schéma územního systému ekologické stability
Všechny soubory ke stažení ve formátu ZIP
20.4.2015 5.5.2015
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředník ÚSC - referent stavebního úřadu městyse Všetaty 20.4.2015 15.5.2015
OZV 1-2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nedomice. 17.4.2015 17.5.2015
Pozvánka na veřejné setkání
k návrhu akčního plánu rozvoje sociálních služeb na období 2015 – 2017,
které se uskuteční na základě zájmu občanů města Neratovice v pokračování společné práce a spolupráce.
Čtvrtek 16. 4. 2013 v 16:00
Jazz club Společenského domu (1.patro), Neratovice, nám.Republiky 400
9.4.2015 16.4.2015
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 16.4.2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedomice 8.4.2015 24.4.2015
Výběrové řízení na pozici strážním Městské policie Neratovice 8.4.2015 24.4.2015
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za r. 2014
1.4.2015 16.4.2015
Závěrečný účet za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
1.4.2015 16.4.2015
Dražební vyhláška Č.j. 108 EX 00881/10 16.3.2015 17.4.2015
Nařízení Města Mělníka č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 4.3.2015 31.7.2015
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Neratovice a obcí Nedomice - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků (návrh) 26.1.2015 13.2.2015
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 26.1.2015 19.1.2015 27.1.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 
Do oznámení koncepce lze nahlédnout také v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K
9.1.2015 15.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
Do oznámení koncepce lze nahlédnout také v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP194K.
9.1.2015 15.2.2015
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 15.12.2014 5.12.2014 15.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 24.11.2014 15.12.2014
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2015 18.11.2014 3.12.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace 1.10.2014
Informace pro veřejnost.pdf
10.11.2014 10.12.2014
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nedomice 3.11.2014 27.10.2014 4.11.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
24.9.2014 11.10.2014

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15. listopadu
15.9.2014 15.11.2014
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 22.9.2014 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
 
15.9.2014 23.9.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace o poctu a sidle volebnich okrsku
25.8.2014 11.10.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace 31.7.2014
Informace pro veřejnost.pdf
31.7.2014 10.11.2014
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 31.7.2014 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 24.7.2014 31.7.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace města Neratovice k registracím kandidátních listin
27.6.2014 11.10.2014
Usnesení - dražební vyhláška č.j. 088EX 252/12-45 proti povinnému Václavu Kopeckému
Vydal: Exekutorský úřad Kladno.
 
23.6.2014 11.7.2014
Oznámení o projednávání zadání ÚP Nedomice
Zadání územního plánu Nedomice
 
29.5.2014 30.6.2014
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 19.5.2014 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 10.5.2014 19.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
7.5.2014 25.5.2014
Informace o vydané změně č. 5 ÚP Všetaty
Vydal: MěÚ Neratovice
30.4.2014 20.5.2014

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2014, hromadné předpisné seznamy zpřístupněné k nahlédnutí

 

30.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Telefonní spojení do volebních místností v Neratovicích a spádových obcí
25.4.2014 25.5.2014
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko 2013
14.4.2014 30.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
7.4.2014 25.5.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
17.3.2014 18.4.2014
Konkurs na obsazení funkce ředitele/ ředitelky Základní školy a Mateřské školy Nedomice
Vydal: Obec Nedomice
13.3.2014 14.4.2014
Svazek VKM – návrh rozpočtu 2014,
Svazek VKM – závěrka 2013,
Svazek VKM – zpráva o hospodareni,
Svazek VKM – závěrečný účet
12.3.2014 1.4.2014
Obecní zastupitelstvo Nedomice zve spoluobčany na veřejné zasedání ve čtvrtek 20.3.2014 od 19:00. 12.3.2014 20.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení opratření - varroáza včel 11.3.2014 11.4.2014
Záměr pronájmu místností bývalého pohostinství, č.p. 12
Vydal: Obec Nedomice
29.1.2014 1.3.2014
Obecní zastupitelstvo Nedomice zve spoluobčany na veřejné zasedání v úterý 28.1.2014 od 19:00. 20.1.2014 29.1.2014
Obecní zastupitelstvo zve spoluobčany na veřejné zasedání v pondělí 25.11.2013 od 19:00. 15.11.2013 26.11.2013
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2014
Vydal: DSO Cecemínsko
12.11.2013 26.11.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Vydal: Obec Nedomice
15.10.2013 25.11.2013
Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na stavbu "Obec Ovčáry - Tlaková kanalizace" v k.p. Ovčáry
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí
8.10.2013 23.10.2013
Zastupitelstvo obce zve své občany na veřejné zasedání, které se uskuteční ve středu 9.10.2013 od 19:00 v zasedací síni obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude projednání možností dostavby tlakové kanalizace v obci. 1.10.2013 10.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
25.9.2013 15.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.9.2013 29.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o době a místě konání voleb
23.9.2013 29.10.2013
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 12.8.2013
Vydal: Obec Nedomice
5.8.2013 13.8.2013
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava budovy základní školy v Nedomicích".
Datum konce podávání nabídek: 3.7.2013 do 9,00 hodin.
Vydal: Obec Nedomice
27.6.2013 3.7.2013
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 3.7.2013
Vydal: Obec Nedomice
25.6.2013 3.7.2013
Úřad pro civilní letectví, Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška, ochranná pásma letiště Vodochody
Přílohy
21.6.2013 29.7.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Nedomice
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
13.6.2013 29.7.2013
Nařízení mimořádného veterinárního opatření (výskyt varroázy včel)
Vydal: Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
12.6.2013 29.7.2013
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava budovy základní školy v Nedomicích".
Datum konce podávání nabídek: 20.6.2013 do 12,00 hodin.
Vydal: Obec Nedomice
10.6.2013 20.6.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
 Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
29.4.2013 30.5.2013
Průzkum kotlíkové dotace KÚSK
Anketa týkající se výměny starého kotle za nový nízkoemisní kotel
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
22.5.2013 4.6.2013
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného v pondělí 6.5.2013 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
29.4.2013 6.5.2013
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Nedomice
Vydal: Obec Nedomice
10.4.2013 28.5.2013
Valná hromada Honebního společenstva Ovčary - Nedomice
se koná 1. února 2013 v 17,00 hodin v myslivně v Nedomicích.
21.1.2013 1.2.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad Nedomice
12.1.2013 28.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Nedomice
13.12.2012 28.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Nedomice
13.12.2012 28.1.2013
Oznámení VKM - změna cen vodného – od 1.1.2013
Vydal: VKM
5.12.2012 7.1.2013
Velké změny v daňové správě od 1.1.2013
Vydal: FÚ v Neratovicích
5.12.2012 7.1.2013

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 6.12.2012 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Nedomice
27.11.2012 7.12.2012
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2013
Vydal: DSO Cecemínsko
9.11.2012 5.12.2012
Návrh rozpočtu obce Nedomice na rok 2013
Vydal: Obec Nedomice
2.11.2012 5.12.2012

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 1.11.2012 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obecní úřad Nedomice
 
25.10.2012 2.11.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
Průvodní dopis
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
 
18.10.2012 19.11.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Nedomice
18.9.2012 18.10.2012
Prosím vyvarujte se požívání jakéhokoliv podezřelého alkoholu!
Sdělení živnostenského úřadu MěÚ v Neratovicích
13.9.2012 1.10.2012
Informace o vydané změně č. 1 ÚP Všetaty
Vydal. MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
6.9.2012 24.9.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci„Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na územíStředočeského kraje
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K
Přílohy - soubor zip
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
6.9.2012 24.9.2012
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se se bude konat ve středu 12.9.2012 od 19:30 v zasedací síni Obecního úřadu.
Vydal: Obec Nedomice
4.9.2012 13.9.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vydal: Obec Nedomice
14.8.2012 15.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Nedomice
14.8.2012 15.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Nedomice
13.8.2012 15.10.2012
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 17.7.2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Nedomice
Vydal: Obec Nedomice
10.7.2012 17.7.2012
Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Termín a místo pro doručení nabídek: do 26. 7. 2012, 18:00 hod., Obecní úřad Nedomice, 277 14 Nedomice 78
Vydal: Obec Nedomice
10.7.2012 26.7.2012
Záměr prodeje pozemku - zahrada p.č. 813/7 v k.ú. Nedomice
Vydal: Obec Nedomice
27.6.2012 12.7.2012
Oznámení o zahájení digitalizace katastrálního území Nedomice.
Vydal: Obec Nedomice
 
31.5.2012 2.7.2012
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 25.6.2012 od 19:30  v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Nedomice
18.6.2012 26.6.2012
Oznámení o změně termínu veřejného projednání návrhu změny č. 3 úp Všetaty
Vydal: MěÚ Neratovice
1.6.2012 16.6.2012
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 28.5.2012 od 19:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Nedomice
18.5.2012 28.5.2012
Oznámení o zahájení řízení o změně č.3 územního plánu sídelního útvaru Všetaty
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
11.5.2012 28.5.2012
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
Vydal: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
30.4.2012 15.5.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
grafická příloha: 1
grafická příloha: 2
grafická příloha: 3a
grafická příloha: 3b
grafická příloha: 3c
grafická příloha: 4
Vydal: Úřad pro civilní letectví
30.4.2012 15.5.2012
Zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v pondělí 23.4.2012 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Vydal: Obec Nedomice
16.4.2012 23.4.2012
Povolení ke kácení dřevin žadateli: Zdeněk Saksa
Vydal: Obec Nedomice
30.3.2012 15.4.2012
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na RD, stavebník Pavel Honal, Lenka Křížková
Vydal: Úřad městyse Všetaty
28.3.2012 16.4.2012
Veřejná výzva - volné pracovní místo úředník územního samosprávného celku obce Nedomice
Termín podání přihlášek do 20.4.2012
Vydal: Obec Nedomice
23.3.2012 20.4.2012
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu opr.osobám a právním nástupcům podle z.č. 229/199 Sb. ze dne 16.3.2012
Informace
Vydal: Pozemkový fond ČR
16.3.2012 16.4.2012
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 19.3.2012 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Nedomice
12.3.2012 19.3.2012
Záměr prodeje pozemku p.č. 1050/9  ostatní plocha
Vydal: Obec Nedomice
2.3.2012 19.3.2012
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
1.3.2012 15.3.2012
Závěrečný účet za rok 2011
Vydal: Obec Nedomice
1.3.2012 15.3.2012
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal:
Krajský úřad Středočeského kraje
10.2.2012 10.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
10.2.2012 25.2.2012
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
10.2.2012 25.2.2012
Oznámení o uložení zásilky pro pana Tomáše Kopeckého (1991), bytem Nedomice
Vydal: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, komise přestupků
20.1.2012 6.2.2012
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 30.1.2012 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Nedomice
20.1.2012 30.1.2012